Zwollei Harangszó – IV. évfolyam (2021)

#27 Zwollei Harangszó 2021/1-2
A tartalomból: Kelemen Attila Csongor: Az az enyém, amit Tőled kaptam… Nagy Tibor Sándor: Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság! – Február 28: 340 millió üldözött keresztyénért imádkoznak világszerte ezen a vasárnapon – Ökumenikus világimanapunk ismertetése- A keleti egyház nagyböjti imádsága (Életem Ura és UralkodójaHeer en Meester van mijn leven) – Tüski Márta: 2021 Húsvéti böjt kezdete. Vianeni Magyar OtthonLevélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Balog Zoltán új dunamelléki református püspöknek – Balog Zoltánt választották a református zsinat lelkészi elnökének – Az aranyszavú püspök – Ravasz László életútja – Áldozatok voltak, nem bűnözők. Nemzetközi konferenciát rendeztek “Közösség és egyén – a szovjet fogságba hurcoltak kontextusában” címmel a Károli Gáspár Egyetemen – A kommunista diktatúrák áldozatainak világnapja: „rengeteg az adósságunk” – Peleskei Bíró Juli: Via Dolorosa – Apokalipszis. Hollandul közölt naplójegyzetek. Száz éve szabadult az orosz hadifogság poklából Nagy Kálmán segédlelkészHandó Gergő: A madéfalvi veszedelem emlékére – Makkay József: Riasztó szórványosodás Nagyenyeden – Sándor Botond unitárius lelkipásztor 38 évnyi szolgálat tapasztalatairól – Tisztelgés Bodor Ádám 85. születésnapjára – Bíró Blanka: „A nyomorúságnak mindig van arca” – Makkai Péter munkaügyi államtitkár a
szociális hálóról, a barikád két oldaláról – In Memoriam nt. Paksy JánosIn memoriam Ds. Jan Post-Hospers25 jaar Roemenie-commissie Plantagekerk Zwolle – Farkas Árpád emlékét is szívünkben hordozzuk – A világ 15 országában emlékeznek a száz éve született Cziffra György (1921–1994) zongoraművészre és zenei hagyatékára – Heltai Gáspár kolozsvári hasonmás Bibliájáról – Népmozgalmi adatok 2020-ban, és az egyházi élet jellemzői a gyülekezetben – Nt. Sólyom Uzonka lelkipásztor életútja