Zwollei Harangszó – IV. évfolyam (2021)

#31 Zwollei Harangszó 2021/8
Szent István király imája – Szent István, Magyarország királya, 1606-ban készült metszet AmszterdambanÁllamalapító királyunk, Szent István napja Hollandiában: augusztus 29Pósa Lajos: A kenyérSzikszai György: Földművelő ember imádsága – Szentkirály és Szentistván nevű települések Szent Király Szövetsége – A Bákó megyei Pusztinán Szent Istvánt ünnepelték – Erdélyi magyar püspököket is kitüntettek az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából Budapesten – Debrecen: felavatták Szent II. János Pál pápa szobrát – Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten – Kövér László: A kereszténység köti össze az európai embereket – Bibliajelentés: Különkiadás az üldözött keresztényekről – Kőtábla őrzi Tőkés István emlékét a kolozsvári Magyar utcában – Diakónia – új folyóiratot indítottak útra – Snijders-Dósa Tünde festőművész kiállítása a Noordwest Veluwe Művészeti körútonHágai Magyar Óvoda és Iskola. Jelentkezés és Információ az új tanévre 2021/2022Dr. Tóth Miklós köszöntése – Az Erdélyi Református Múzeum kiállítása a Kolozsvári Magyar Napok keretében – Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége – Presentatie van het boek Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellumEgyházi misszió, ökumené vagy prozelitizmus? Kapcsolatok Erdély és Hollandia között holland protestáns szempontból: misszió, ökumené vagy prozelitizmus? – Könyvajánló: G. Henk van de Graaf: Két évből “életfogytiglan” lett – Hoogtepunten naar Partnerstad Pápa Hongarije met ‘PenLight Vocaal Ensemble‘Deventer, Szekeres Károly szobrászművész műtermePresbiteri gyűlés 2021 május 6-ánMiért van kereszt a reformátusoknál az asztalon?Hollandia és Magyarország nemrégen ünnepelte a diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. ÉvfordulójátKányádi Sándor: Valami készül

#30 Zwollei Harangszó 2021/7
A tartalomból: Hódolat a hollandiai Mikes Kelemen Kör fennállásának LXX. Évfordulójára66 évesen elhunyt Demény AttilaFelszentelték Pásztor Dánielt, a Tiszáninneni Református Egyházkerület új püspökétKovács Istvánt választották a Magyar Unitárius Egyház püspökévéNemzetközi Eucharisztikus Kongresszus BudapestenKövér László: A kereszténység köti össze az európai embereketVisszatér a Reformátusok Szárszói KonferenciájaHorvay János szobrászművész: Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna síremléke BudapestenLiszt Ferenc és Dukay Barnabás munkássága áll a XVII. Arcus Temporum fókuszábanHollandia és Magyarország nemrégen ünnepelte a diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. ÉvfordulójátHágában magyar zászló váltotta a szivárványtIdeológiai harcA holland-magyar diplomáciai vita sajtóvisszhangjaRostás Kriszta Tímea: Házból ki, templomba beDomonkos László: Igen érdekes, friss kísérletről kaptam hírt a minapSnijders-Dósa Tünde: Honvágy és harcGedachten in een stille nacht / Csendes éj gondolatok / 靜夜思Első díjat nyert Bajna György és Zsigmond Attila „A Fili karnagya” című dokumentumfilmjeRostás Kriszta Tímea: Színezni a szabad ég alattÁllamalapító királyunk, Szent István napja, augusztus 20Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége: Meghívó találkozóra és közgyűlésreUitnodiging: Presentatie van het boek Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellumCserkészhíradóGyülekezetünk elbúcsúzott a Nagy és Weiner családoktól

#29 Zwollei Harangszó 2021/5-6
A tartalomból: Rostás Kriszta Tímea: Házból ki, templomba beJárványügyi intézkedések mellett rendezték meg a csíksomlyói zarándoklatotMeg van írvaNémeth Géza EmlékkonferenciaElhunyt Evert Kuijt, a híres Gyermekbiblia szerzőjeLevelet írt a „Vallások a Békéért” szervezet holland vezetője a Minority Safepack ügyében a Bizottság alelnökénekHarminc éve történt: “Isten szól hozzád!”Légből kapott történelem – Mathias Rust repüléseSéta az életértMagyar Ifjak VII. Világtalálkozója a „Nagykunság szivében”Család és kitelepítés a II. világháború utáni Kelet-Közép-EurópábanTestvértalálkozó ZeistbenHollandiai magyar istentiszteleti időpontok 2021. június hónapbanMesterkurzus lelkészeknek és más szakembereknek az új holland Bibliafordítás revideált kiadásáról (NBV21)Június második hetében megnyílt az Open Doors hollandiai látogatóközpontjaEMEIK konferencia (online): A Szentlélek működésePüspökké szentelték Balog ZoltántA nemzeti összetartozás napja

#28 Zwollei Harangszó 2021/3-4
A tartalomból: Zwingli, Zürich reformátorának járványimája 1525-bőlBékefy Lajos: Össznemzeti imanap 2021. május 6-ánVisky András: Egyetlen idegen – Virágvasárnapra, 2021. március 28 – Nagycsütörtöki igehirdetés – Dsida Jenő: NagycsütörtökPalackposta FelvidékrőlLévai Attila, a komárom Selye János Egyetem Teológiai Kara dékánjának leköszönő leveleSzékely zászló: Jóvátételre kötelezte az Európai Emberi Jogi bíróság RomániátRománok SpanyolországbanHolland peregrinus diákok a Kolozsvári TeológiánGál László riportja Klaas és Ida Elderinggel: “Amikor visszajöttünk Hollandiába, a mi szívünk Kolozsváron maradt”Froukje de Hoop: Mijn reis naar ZevenburgenA 75 éves dr. Ferenc Postma professzor királyi kitüntetése 2021. április 27-énVidám kiszámíthatóság: Magyar könyvtárosként HollandiábanMagyar istentiszteletek Ouwsterhaule (Frízland) református templomában 1984 és 1988 közöttNagy Kálmán lelkipásztor (Karcag) és a Rohaan család kapcsolata – Békefy Lajos: Isten igéje szól koronás fők fölött – Londoni istentisztelet a református templomban – A Hollandia Magyar Szövetség éves közgyűlése – Az amszterdami Hungaria Club megemlékezése: 1848. március 15 emléke – Maarten J. Aalders: Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellumIskoláztatási lehetőség Sárospatakon – Tájékoztató az istentiszteleteink szervezéséről – Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége húsvéti üdvözleteVejkey Imre: Imádkozzunk családunkért és magunkért!

#27 Zwollei Harangszó 2021/1-2
A tartalomból: Kelemen Attila Csongor: Az az enyém, amit Tőled kaptam… Nagy Tibor Sándor: Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság! – Február 28: 340 millió üldözött keresztyénért imádkoznak világszerte ezen a vasárnapon – Ökumenikus világimanapunk ismertetése- A keleti egyház nagyböjti imádsága (Életem Ura és UralkodójaHeer en Meester van mijn leven) – Tüski Márta: 2021 Húsvéti böjt kezdete. Vianeni Magyar OtthonLevélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Balog Zoltán új dunamelléki református püspöknek – Balog Zoltánt választották a református zsinat lelkészi elnökének – Az aranyszavú püspök – Ravasz László életútja – Áldozatok voltak, nem bűnözők. Nemzetközi konferenciát rendeztek “Közösség és egyén – a szovjet fogságba hurcoltak kontextusában” címmel a Károli Gáspár Egyetemen – A kommunista diktatúrák áldozatainak világnapja: „rengeteg az adósságunk” – Peleskei Bíró Juli: Via Dolorosa – Apokalipszis. Hollandul közölt naplójegyzetek. Száz éve szabadult az orosz hadifogság poklából Nagy Kálmán segédlelkészHandó Gergő: A madéfalvi veszedelem emlékére – Makkay József: Riasztó szórványosodás Nagyenyeden – Sándor Botond unitárius lelkipásztor 38 évnyi szolgálat tapasztalatairól – Tisztelgés Bodor Ádám 85. születésnapjára – Bíró Blanka: „A nyomorúságnak mindig van arca” – Makkai Péter munkaügyi államtitkár a
szociális hálóról, a barikád két oldaláról – In Memoriam nt. Paksy JánosIn memoriam Ds. Jan Post-Hospers25 jaar Roemenie-commissie Plantagekerk Zwolle – Farkas Árpád emlékét is szívünkben hordozzuk – A világ 15 országában emlékeznek a száz éve született Cziffra György (1921–1994) zongoraművészre és zenei hagyatékára – Heltai Gáspár kolozsvári hasonmás Bibliájáról – Népmozgalmi adatok 2020-ban, és az egyházi élet jellemzői a gyülekezetben – Nt. Sólyom Uzonka lelkipásztor életútja