Zwollei Harangszó

Zwollei Harangszó
Almere, Amersfoort, Leeuwarden, Groningen, Assen, Kampen és Zwolle környékén élő magyar protestánsok gyülekezeti híradója.
A Presbitérium megbízásából szerkeszti: dr.Hermán M. János és Szomor Attila.

#20 Zwollei Harangszó 2020/6-7
A tartalomból: A Zwollei Magyar Református Egyházközség hírei – Munkácsy Mihály: Mosónők. Többen is úgy feltételezik, hogy Hollandiában készült 1871-ben – Trianoni megmlékezés: George Herbert: The Windows Barabás Samú, kolozsvári espres prédikációja, mely elhangzott 1920. június 4-én a Kálvin téri templomban Elvégeztetett! A Budapesti Hírlap 1920. június 5-i számának vezércikke. – Trianoni sajtószemle – Végh Hans: In Memoriam József Végh – Drs. Jaap Wiegers visszaemlékezése – Születésnapi gratuláció Tóth Miklósnak, 95. születésnapja alkalmából – Zwollei gyülekezeti életünk jelentős változásairól Snijders-Dózsa Tünde testvérünk tudósít – Drs. Sógor Géza: Hollandiai szolgálatok 1989-2016 – Szent István napi megemlékezés

#19 Zwollei Harangszó 2020/5 – Húsvéttól Pünkösdig
Szerkeszti: dr.Hermán M. János és Szomor Attila. – Közreműködtek: A. Alkema-ten Hoeve, Deuten-Makkai Réka, Fényi Tibor, Gerrit van Dijk, Hermán Mostert Dániel Otto, Németh Piroska, drs. Kelemen Attila Csongor, Rostás Kriszta Timea, Szvák Anna, Dr.Tóth Miklós, Urbán Ákos, Uri Imre.
A tartalomból: Tanulmány Jan Amos Comeniusról – “Világ és lélek szerént való fejedelmi nő”: Lórántffy Zsuzsánna – Dr. Tóth Miklós: Helyünk a világban a 21. században és azután – Június 4: A Nemzeti Összetartozás Napja – Gondolatok a román Trianon-nap kapcsán „ Ziua Tratatului de la Trianon” – Deuten-Makkai Réka bemutakozása – Búcsúzik Szvák Anna KCSP ösztöndíjas testvérünk – Rostás Kriszta Tímea: „Tessék beállni a sarokba!” – „Gyermekvonatok” – nemzetközi konferencia volt KAMPEN városában, 2020. febr. 6-7 napjain – Adieu! Levél Németh Piroskától

#18 Zwollei Harangszó 2020/4 – Húsvéttól Pünkösdig – Német Piroska Melléklet 
A tartalomból: A Zwollei Magyar Református Egyházközség hírei – Húsvéttól Pünkösdig – Németh Piroska búcsúzik – Aerdenhout „magyaros” templomaHermán M. János: Mendlik Oszkár híre, neve… – Bogdán Zsolt interjú – Némethné Scherman Piroska Mária: Istenszimbólumok a Bibliában. Böjti szelek, avagy utolsó bibliaóra Rotterdamban – Békefy Lajos: D. Bonhoeffer mártíriuma – Isky Ibolya: Lucskay Erzsébetről – Búcsúzik Németh Piroska presbiter testvérünk, a hollandiai gyülekezetek Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjas munkatársa

#17 Zwollei Harangszó 2020/3 – Húsvéti szám
A tartalomból: A Zwollei Magyar Református Egyházközség hírei.

#16 Zwollei Harangszó 2020/2
A tartalomból:
A Zwollei Magyar Református Egyházközség hírei –-id. Pieter Brueghel festménye: Keresztelő Szent János prédikációja —”Gyermekvonatok” indultak 100 éve:
Knébel Miklós szolgálata (1892-1949)—- „Gyermekvonat” konferencia, Kampen —Hágai istentisztelet nt. Csanády Ágnes szolgálatával

# 15 Zwollei Harangszó 2020/1
A tartalomból:
A Zwollei Magyar Református Egyházközség hírei – Gróf Széchenyi István Hollandiában – „Gyermekvonatok”… 100 éve – Clinge Fledderus holland konzul emlékezete – Bálint Benczédi István unitárius püspök: ”A hit cselekedetek nélkül halott” – „Gyermekvonat” konferenciák Kampenben (február) és Budapesten (május) – Urbán Ákos gondnok bemutatkozása

# 14 Zwollei Harangszó 2019/10 – Óesztendő
A tartalomból:
A Zwollei Magyar Református Egyházközség hírei – Dr. Békefy Lajos: Fordulj meg! – Újesztendő, vígságszerző — “Gyermekvonatok” indultak 100 éve —- A múlt és jelen mártírjairól Ferenc pápa

# 13 Zwollei Harangszó 2019/9
A tartalomból: A Zwollei Magyar Református Egyházközség hírei – Dr. Békefy Lajos: Zürichi reformáció 500 – Drs. Kelemen A. Csongor: Jól készítsétek az Úr útját… – Advent – “Gyermekvonatok” indultak 100 éve – Németh Piroska: Konfirmáció itthon vagy otthon – Dr. Varga Pál: Adventre és karácsonyra 2019.

# 12 Zwollei Harangszó 2019/8
A tartalomból: A Zwollei Magyar Református Egyházközség hírei – Bethlen Gábor biblikus zászlója – Beiktatási istentisztelet Urk gyülekezetében – Advent – “Gyermekvonatok” indultak 100 éve: Cortgene, Miskotte – Bemutatkozik nt. Van Bolhuis Szabó Emőke és Dr. Berta-Érsek Réka – Nt. Tüski István emlékezete – Decemberi istentiszteletek hírdetése – Szőnyi Benjámin advent énekei.

# 11 Zwollei Harangszó 2019/7
A tartalomból:
A Zwollei Magyar Református Egyházközség hírei – Dávid Ferenc szobrának avatása Kolozsváron – GLORIA VICTIS 1956 – Októberi hálaadó istentisztelet. – „Gyermekvonatok” indultak 100 éve: A zwollei Aranka Wijnbeek története – Dr. Kocsis András nagykövet látogatása Zwolléban és Kampenben – Csillagház a Felvidéken – Matuska Márton levele Újvidékről – Bemutatkozik Van Dam Papp Enikő – Drs. Kelemen Attila Csongor felszentelése és urki beiktatása 2019 november 3-án.

# 10 Zwollei Harangszó 2019/6 – Pünkösd előtt
A tartalomból: 
Pünkösd előtt – Képes ismertető II. Rákóczi Ferenc fejedelemről – „Gyermekvonatok” indultak 100 éve Németországi presbiteri és ifjúsági konferencia – Svédországi Magyar Gyülekezetek – Ferenc pápa látogatása Erdélyben – Családi Nap – Kölcsey Ferenc hazaköltözött – Nagykáta és Taksony templomai – Kodály: Missa brevis – Trianon.

# 9 Zwollei Harangszó 2019/5 – Virágvasárnap-Húsvét
A tartalomból: 
Virágvasárnapi énekek – Esszé II. Rákóczi Ferenc fejedelemről – „Gyermekvonatok” indultak 100 éve – Vianenben találkoztunk – Németországi Magyar Protestáns Gyülekezetek – „Kodály öröksége”: Az Amszterdami Magyar Kórus és a Hágai Magyar Énekkar közös fellépése Amsterdamban.

#8 – Zwollei Harangszó – 2019/4 – Húsvéti versek – „Gyermekvonatok” indultak 100 éve 
A tartalomból: Ünnepi istentisztelet Hágában március 17-én – Svájci Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége.

#7 – Zwollei Harangszó – 2019/3 – Hollandiai reformátusok találkozója
A tartalomból: 
Zwollei Magyar Református Egyházközség rendje – Hollandiában élő magyar reformátusok találkozója – A Franciaországi Magyar Református Egyházközségről

#6 – Zwollei Harangszó – 2019/2 – Diakónusok beiktatása
A tartalomból: 
Zwollei Magyar Református Egyházközség rendje – Perényi Péter féle kalendárium az 1550-ben megjelent műve felhasználásával – Presbiteri gyűlés – Diakónusok beiktatása – Hollandiában élő magyar reformátusok találkozója – A Luxemburgi Ref. Egyházközségről.

#5 Zwollei Harangszó – 2019/1 – Egyetemes imahét
A tartalomból:
Zwollei Magyar Református Egyházközség rendje – A hírneves Zwolléi Biblia – Presbiteri gyűlés – Az imahét textusai – Az imahét történati adatai – Amszterdami családlátogatás.

#4 – Zwollei Harangszó – Visszapillantás | Előretekintés
A tartalomból: Zwollei Magyar Református Egyházközség rendje – Három királyok Zwolléban. Bethlemezés – Havonkénti Igék 2019 – Ferenc papa látogatása – In memoriam Szabad Európa Rádió – Jelentős évfordulók – Vallási kisebbségek üldözése – Feszty Árpád triptichonja – Emléktábla a magyar vallásszabadság 450. évfordulójára – „Wilhelmus” a Székelyföldön, anno 1986.

#3 – Zwollei Harangszó – Esztendő fordulójára: 2018-2019
A tartalomból: Újesztendei kántálók – Igei útravaló – Az egyházi év eseményeiből – Egyházi munkások.

#2 – Zwollei Harangszó – Karácsony szám: 2018
A tartalomból: Kántáló hívek . Gyülekezeti munkások portréi. In memoriam: Gert bácsi… Németországi magyar gyülekezetek évi közgyűlése.

#1 – Zwollei Harangszó – adventi szám: December 2018
A tartalomból: Bibliaorák, Adventi ünnepek, Dordrechti Zsinat 400. évfordulója, Szolgálati beszámolók.

#0 – Zwollei Harangszó – bemutatkozó szám: November 2018
A tartalomból: Hit és hajó. Kempis Tamás nyomában. Egyházi munkások. Szölőföldünkön történt. Zwollei Magyar Református Egyházközségünk hírei.  Diaszpóra. A Presbitérium megbízásából szerkeszti: dr. Hermán M. János.