In memoriam dr. Pungur József

Dr. Pungur József református lelkész, teológiai professzor a napokban töltötte volna be a 90-ik életévét. Atyai jó barátunk volt 1968 óta, amikor a Zsinat külügyi osztályán minket nemcsak zsebpénzzel, hanem értékes könyvadományokkal támogatott és irányított hasonló szelid lelkű és jóravaló lelkész testvérekhez, akik gyógyszereket vásároltak, tenni akartak és derekasan is segítettek a határokon kívüli magyarság testi-lelki gondjainak az enyhítésén. Könyveit a kanadai emigrációja idején is eljuttatta Erdélybe a kecskeméti testvére, Béla által.

Pungur József Dunabogdányban született 1931 december 18-án. Református papi családban született. Apja, testvére, nagybátyja pap volt. Középiskoláit Nagykőrösön, a teológiát Budapesten végezte, ahol Ravasz László szemináriumába járt. Kántori diplomát 1962-ben nyert Debrecenben. Zeneszerzésben és orgonában Gárdonyi Zoltán, Ottó Ferenc, Ákom Lajos és Lajtha László voltak mesterei. Segédlelkészként szolgált Budafokon, Kecskeméten, Budapesten Kálvin téren (1959-1962), ahol a kórus és zenekar vezetője Ákom Lajos művészeti vezetése mellett (1960-1967). Egyházi adminisztrációban szolgált az Ökumenikus Tanácsnál (1963-66), a Zsinati Iroda külügyi osztályán (1966-1976). Budapest Baross téri lelkész volt (1971-1976). Doktori disszertációját Edinburghben az Új Kollégiumban írta D. W. D. Shaw professzor vezetésével. Budapesten doktorált rendszeres teológiából 1976-83 között. Kenyai szolgálaton volt mint a St. Paul’s United Theological College professzora (1976-1982), ahol megszervezte a vallási és filozófiai tanszéket. A World Council of Churches’ Theologial Education Fund Committee tagja (1971-1978). 1983-ban meghívásra családjával Kanadában telepedett le és Magyar Református Egyházközségek lelkésze volt Edmontonban (1983-1992, 2005-2017) és Calgaryban (1993-2001). Közben az Albertai Állami Egyetem adjunktus professzorává nevezték ki (1984-1993). Felesége Erzsébet, az egészségügyben majd a kereskedelemben dolgozott. Öt lányuk és tíz unokájuk van. Kitüntetései: Magyar köztársaság Kiskeresztje (1999); Magyar Köztársaság Tisztikeresztje (2017).  A világjárvány áldozataként 2021 május 9-én hunyt el, Isten nyugtassa, emléke legyen áldott!