A keleti egyház nagyböjti imádsága

Életem Ura és Uralkodója!
Életem Ura és Uralkodója,

ne engedd hozzám a jóra való restség,
könnyelműség, pénzvágy
és megszólás szellemét!
Ajándékozd inkább szolgádnak
a józanság, alázatosság,
állhatatosság és szeretet lelkét!
Igen, Uram és Királyom,
add, hogy megismerjem bűneimet
és meg ne ítéljem felebarátomat,
mert Te áldott vagy mindörökké,
Ámen

Szír Efrém (306-373)

Megjelent a Zwollei Harangszó 2021/1-2 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt. A holland nyelvű verzió itt található.