Maranatha

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézs. 9:5)

Az arám szó (maranatha) őskeresztyén formula, jelentése: Uram, jövel!

Szívből fakadó sóhaj, az őszinte vágyakozás kifejezése.

Adventus Domini

’Megérkezés’ a jelentése a latin ’adventus’-nak, amely az uralkodó ünnepélyes érkezését írja le. Az Úr érkezése karácsonyra mutat, míg a maranatha Urunk visszatérésére.

Az idő, a negyedik dimenzió nem egy lineáris vonal. Ezért lehetséges, hogy egy eseményt egyszerre érzünk nemrég megtörténtnek, s ugyanakkor a távolba veszőnek. Az idő teljességében aztán eljött a Messiás, hogy megváltsa az embert.

Urki istentisztelet 2021. december 26.

Számunkra mit jelent a karácsony?

Jelenthet családi együttlétet, néhány nap pihenést, kilépést a mindennapok sodrából, vagy éppen feszültséget, nemszeretem-napokat is.

A reklámokat nézve úgy tűnik, a kereskedelem ’rátette a kezét’ és minden a pénzköltésről szól.

Sokan teherként élik meg az ünnepnapokat, amelyekben felerősödik a hiány: a meghittség, a szeretet(t személy) hiánya.

Megtaláljuk-e az utat abba a dimenzióba, amelyben nincs súlya a pénzben kifejezhető értéknek, amelyben a találkozás öröme, egy szívet melengető pillantás, az ölelés minden szónál többet elmond?

Teremtő Urunk ebben a dimenzióban vár bennünket. “Bizony, hamar eljövök. Ámen”. Jöjj, Uram, Jézus! (Jel.22:20)

A következő linkre rákattintva a fenti igevers hangzik fel több nyelven is, melyet négy testvér énekel, ajánlom szeretettel:

„Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem.” (Ézs 12:2)

Istentől megáldott és szeretetben bővelkedő, békés, boldog karácsonyt kívánok minden kedves olvasónak, az új esztendőre pedig reményt és hitet.

Sólyom Uzonka Lilla lelkipásztor

Forrás: Vianeni Magyar Otthon karácsonyi levele. 2021. december 23.