Handó Gergő: A madéfalvi veszedelem emlékére

Olt folyó balladája

Uram én Is-tenem
Ugyan mi lelt-en-gem
Mádéfalvi barnalegény
Bé-ug-rott az Olt-ba

Oltfo-lyó Olt fo-lyó
Ejde gonosz fo-lyó
Elvetteda barnalegényt
Elsodortad Kökösfelé
Nőül akart ve-nni

Olt fo-lyó Olt fo-lyó
Te fe-kete holl-ló
Elvetteda legényemet
Vájjad kimind kétszememet
Hogy le-gényt ne lás-sak

Elvetteda legényemet
Vájjad kimind kétszememet
Hogy le-gényt ne lás-sak

Sej márle-gényt nem lá-tok
Napnyug-tát-sem lá-tok
Átkozott le-gyenkérésem
S vele az e-gészéletem
Sodorj engem á-tok

Átkozott le-gyenkérésem
S vele az e-gészéletem
Sodorj engem á-tok

Megjelent a Zwollei Harangszó 2021/1-2 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.