Magyar nyelvű protestáns/református gyülekezetek Hollandiában

A hollandiai magyar közösség számára nyújtott szolgálatként az egyházközségi weblapunkon is  elérhetővé tesszük a hollandiai magyar gyülekezetek istentiszteleti időpontjainak a rendjét.

Az ökumené jegyében a katolikus testvéreink miserendjére vonatkozó információinkat is megosztjuk, úgy, amint azt eddig is tettük a gyülekezeti lapunkban, a Zwollei Harangszó hirdetéseiben.

Zwollei Magyar Református Egyházközség

Helyszín: Lutherse Kerk, Koestraat 2-4, 8011 NK Zwolle
Lelkészek: dr.Hermán M. János, drs. Kelemen A. Csongor
Istentiszteletek időpontja: minden hónap 2. vasárnapja, 15 óra, 2020 decemberével bezárólag. Az új esztendőben, a jakabi feltétel alatt, 2021 januárjától fél három órai kezdettel tartjuk az istentiszteleteket.
Webcím: https://www.zwolleireformatus.nl
Facebook oldal: https://www.facebook.com/refistentiszteletzwolleban/
A Presbitérium határozata alapján a nyári hónapok idején, tehát júliusban és augusztusban is tartunk istentiszteleteket.

Hágai Magyar Református Gyülekezet

A Hágai Magyar Református Gyülekezet internetes oldaláról kitűnik, hogy nemrégiben két leányegyházat alapítottak, Rotterdamban és Amszterdamban. Lásd a következő web-oldalt:  http://www.federatio.org/protes.html

Az alapító lelkészek: néhai nt. Tüski István és a most 95. életévében járó dr. Tóth Miklós. Hágában többnyire nt. Csanády Ágnes, Amsterdamban nt. Paál Károly, Rotterdamban pedig nt. Van Bolhuis-Szabó Emőke szolgál.

A Hágai Magyar Óvoda és Iskola intézményének a keretében ifjúsági bibliaórát órát tart a nagyobb gyerekek számára Vas Zsoltné Mácza Sára, református lelkész.
Info és jelentkezés: vaszsoltne@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/H%C3%A1gai-Magyar-%C3%93voda-%C3%A9s-Iskola-480272102054960/

Helyszín: Marlotkerk (Bloklandenplein 15, 2594 CK De Haag)
Istentiszteletek időpontja: minden hónap 3. vasárnapja, 15 óra
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1565898767001214/

Amszterdami Magyar Református Gyülekezet

Anyaegyház: Hágai Magyar Református Gyülekezet
Helyszín: Vrijburg Kerk (Herman Gorterstraat 31 (oldalbejárat), 1077 WE Amsterdam)
Istentiszteletek időpontja: minden hónap 2. vasárnapja, 15 óra
Facebook: https://www.facebook.com/groups/469704446834620/

Rotterdami Magyar Református Gyülekezet

Anyaegyház: Hágai Magyar Református Gyülekezet
Helyszín: Gebouw De Heuvel (Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam)
Istentiszteletek időpontja: Minden hónap 1. vasárnapja, 15 óra
Facebook:https://www.facebook.com/groups/191844434959616/

Vianeni Magyar Otthon

A Hollandiai Magyar Szövetség évenként megjelenő füzetében (Hollandiai Magyar Hírek) a az alábbiakat találjuk.

E-mail: vianenimagyarotthon@gmail.com
Információ: Familie Tüski
Telefon: 0347-375040 és 030-2937788
Lelkészek: Tüski Istvánné sz. Szabó Márta és drs. Tüski Márta
Cím: Panoven 17 A, 4133 NG Vianen, bejárat a Langeweg 145. számú házzal szemben.

A műkődtetés felelőse a HOLLANDIAI MAGYAR PROTESTÁNS KERESZTYÉN LELKIGONDOZÓSZOLGÁLAT, elnöke dr.Tóth Miklós.
Eddig, vagyis 2020 nyaráig levelezési  listán és a Hollandiai Magyar Szövetség Hírlevele által közölték az istentiszteletek időpontjait.

Katolikus misék

Katolikus testvéreinkről szóló híradásokat a https://www.hollandiaimagyarkatolikusok.net webcímen lehet olvasni, ami tartalmazza a miserendre vonatkozó információkat is. Itt található az évi háromszor megjelentő Hollandiai Egyházközségi Hírlevél archívuma is.

Facebookon pedig itt lehet hitéleti eseményeikről értesülni: https://www.facebook.com/EKThollandiai

Levelezési cím: hagai.magyar.katolikusok@gmail.com