Áhitat Monseigneur prof. dr. Knébel Miklós örök nyugalmáért

L.C. Elshout imádságvezető (acolytus) testvérünk 2021 november 24-én kelt leveléből

Üdv az Olvasóknak!  Mellékelten küldöm azokat a fényképeket, amelyeket Richard püspöki titkár úrtól kaptam két nappal ezelőtt.

Jelzem, hogy hétfőn, 2021 november 15-én reggel Amszterdamba utaztunk, hogy a R.K. Szent Barbara temetőben egy Ájtatosságot tartsunk az elhunytak lelki üdvéért a papok sírjánál. Így Monseigneur prof. dr. Knébel Miklós örök nyugalmáért is. Celebráltak: Martinek Zsolt atya, Szabó Csaba diakónus, Gaal Richard subdiakonus, Imola Hosko kántor. Magyarországról jelen volt még Szalka Emese, Marov Csaba és V. Erzsike. Hollandiából: Leo Elshout acolytus és három temetőjáró ember, akik a szép, csendes, és szerény időben a sírokhoz zarándokoltak.

A magunk részéről mi egy olyan, magyar színekkel díszített koszorút vittünk a sírra, amelyet a Tóth Istvánt gyászolók adtak nekem. Megkértek, hogy a koszorú legyen ott a Mária ikonnal együtt, amikor Fülöp Metropolita megérkezik és Wassenaarban ünnepeljük a Szent Liturgiát. Meghagyták, hogy ezután a koszorút el lehet vinni a Knébel Miklós síremlékére Amszterdamba.

Azért is, mert Tóth István volt az utolsó gyerek, aki az 1947/1948-as gyerekvonattal jött Hollandiába. Ő azóta itt maradt nálunk, mert úgy kérte ezt a Budapesten lakó Édesanyja. Pityut egy wassenaari házaspár fogadta örökbe, mert az Édesanyjának nem állt módjában a gyermek felnevelése. Sajnos, hogy Dordrechtben éppen most, októberben végeztem az István temetési szertartását. — A temetését követően finom kávét kínált a temető-felügyelő asszony egy jó meleg fogadóhelyen.  Az elhunytak emléke legyen áldott!!!

/Knébel Miklósra nézve lásd Hermán M. János tanulmányát a Zwollei Harangszó III. évf. 2020/2.  számában: I. Knébel Miklós szolgálata     II. Megkeresztelésétől a pappá való szenteléséig III. 1920-1926: Hollandiában szolgál, ő a „Hongaarsch Priester!” IV. Belgium: bizalmasan így nevezték: „Monsiegneur Miklós!” V. Knébel Miklós foglalatosságai közül, Budapesten és Esztergomban: 1926-1932. VI. Menteni ami menthető: Knébel Miklós 1947 és 1949 között Hollandiát választja munkamezejéül. Online elérhető: https://zwolleireformatus.nl/2020/09/28/gyermekvonatok-indultak-kereken-100-eve//

Isten áldása legyen Leo testvérünk életén és közöttünk lévő munkásságán! Knébel Miklós sírhelye pedig váljon zarándokhelyül mindazoknak, akik hálaadással emlékeznek a magyar gyermekmentés szolgálatára!

Megjelent a Zwollei Harangszó 2021/11 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.