Uitnodiging: Bijeenkomst rond de presentatie van het boek Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum

Graag nodigen het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) en The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) u uit voor een bijeenkomst rond de presentatie van het boek Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum, geschreven door Maarten J. Aalders, associate researcher verbonden aan het NRI.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 10 september 2021 in de Nieuwe Kerk, Broederweg 34 te Kampen, en vangt aan om 14.30 uur.

Programma

14.30 Opening door George Harinck, directeur van ADC en NRI

14.45 Reacties op het boek van

– Ferenc Postma, emeritus-hoogleraar aan de Károli Gáspár Universiteit te Boedapest

– Orsolya Réthelyi, docent Nederlands aan de Eötvös Loránd Universiteit te Boedapest

– George Harinck, hoogleraar geschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen

15.30 Reactie van Maarten Aalders

15.40 Discussie

16.00 Receptie

U kunt zich tot 7 september voor de bijeenkomst aanmelden via info@adckampen.nl of 038 44 717 30, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. De toegang tot de bijeenkomst is gratis.

Het boek Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum (448 pag., ISBN 978-90-5560-586-6) is verschenen als nr. 37 in de AD Chartas reeks van het ADC. Het boek is op de bijeenkomst verkrijgbaar voor 28 euro; donateurs van het ADC krijgen 20 % korting en betalen € 22,40. — Met vriendelijke groet, M.J. Aalders

Verschenen in uitgave 2021/7 van de Zwollei Harangszó, die in zijn geheel hier gedownload kan worden.