Lelkészi találkozó Zwolléban 2021. november 22-én

Nt. Kelemen Attila Csongor a 97. zsoltár felolvasását követően imádkozott és áldást kért az egybegyűltek tanácskozására. Jelen voltak: Van Bolhuis Szabó Emőke, Csanády Ágnes, Hermán M. János, Kelemen Attila Csongor, Kis Kendi Dávid, Paál Károly és Urbán Ákos, aki a házigazdai teendőket is ellátta.

Az anyakönyvezés, a katekizáció, a családlátogatás és a 2022-es zeisti szabadtéri istentisztelet dátumának a kijelölése képezte a megbeszélés tárgysorozatát. Erasmus-ösztöndíjas teológus testvéreink idei és jövőbeli fogadásáról és beosztásáról is szó esett.

Az informális jellegű testvéri találkozót Van Bolhuis Szabó Emőke lelkész imádsággal zárta.

Megjelent a Zwollei Harangszó 2021/11 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.