Gebed bij de Herdenkingsbijeenkomst van het 65ste jubileum van de Hongaarse Revolutie en vrijheidsstrijd 1956 in de Kloosterkerk op zaterdag 23 oktober 2021

God, Onnoemelijke Albestuurder, Wij zijn hier samengekomen in Uw huis om gezamenlijk U te danken omdat U ons leidt en stuurt.

Vandaag zeggen wij U dank dat ons volk en ons koningshuis het Hongaarse volk met open armen tegemoet trad en in liefde opnam. Wij danken u dat deze nieuwe landgenoten constructief bijdroegen en bijdragen aan onze gemeenschap.

Wij danken U dat zij geënt zijn en blijven als takken en bladeren op de Joods-Christelijke eeuwenoude wortels en humane waarden.

Wij danken U voor de moed en opofferingen in verleden en heden, opdat de samenleving de verworvenheden van vrijheid en liefde kan doorgeven aan de jonge generatie.

Laat het vergoten bloed niet voor niets gevloeid hebben.

Samen – hier, vandaag – vragen wij U om genade en vrede, om zorg en liefde voor elke mens, voor de gehele gemeenschap en beide naties.

Dat vragen wij op voorspraak van de Moeder van de Heer, Maria, en Koning Stefanus, de heilige, en allen die U Uw lieve kinderen, vriendinnen en vrienden noemt,

LATEN WIJ BIDDEN HET GEBED DAT JEZUS ONS GELEERD HEEFT IEDER IN ZIJN EIGEN TAAL: Onze Vader… Want van U is het koninkrijk… Amen.

+++ Gebedsleider: L.C. Elshout

Megjelent a Zwollei Harangszó 2021/11 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.