Ds. Jan Post-Hospers temetése 2021. február 16-án

Az Ichtuskerk templomában (Colmschate, Deventer) búcsúztatták a 67 éves lelkipásztort.

Harmincöt éve a Kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Teológiai Intézetben folytatta postacademiai tanulmányait.
Dr. Tőkés István professzornak volt az egyik tanítványa.

Feleségével, Trijnie Plattje nagytiszteletű asszonnyal két esztendeig éltek a kommunista Romániában, ahol számos alkalommal segítettek gyógyszerrel
és egyéb segédeszközzel a nyomorúság idején. – Az R.D. híradásában az alábbiakat olvastuk:

” Ds. J. E. Post-Hospers, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is op 8 februari overleden. Jan Evert Post Hospers werd geboren op 30 november 1953 in Nieuwlande. Hij studeerde theologie in Kampen en in Cluj, Roemenië. In 1985 werd hij gereformeerd predikant in Schagen. Daarna was hij als zendingspredikant werkzaam in Indonesië (1991). In 2001 werd hij toeruster voor het Regionaal Dienstencentrum Overijssel-Flevoland. Daarna was
hij met name betrokken via Kerk in Actie bij het interreligieus overleg tussen christenen en moslims. Overleg dat gestalte kreeg door het door hem mede opgerichte Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims (OJCM). Ds. Post Hospers ging vorig jaar met emeritaat.”

Méltatói a közösségteremtő szolgálatának példás vonásaira emlékeztek. Erdély nevében is búcsút veszünk a mi szeretett barátunktól. Családjának sok erőt, vigasztalást kívánunk. Isten nyugtassa!

Megjelent a Zwollei Harangszó 2021/1-2 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.