Lévai Attila dékán leköszönő levele

Mgr. Lévai Attila, PhD.

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban.

Mint azt már sokan  bizonyára tudják, február 28-án lejár dékáni mandátumom, s bár a hatályos törvények értelmében a dékánválasztás már nem csak két, egymást követő 4 éves ciklusban tölthető be, ám személyes döntésem értelmében nem jelöltettem magam a következő választási ciklusra,  s így a kar is új dékáni vezetéssel működik majd hétfőtől, március 1-től.  —  Karunkon a dékánválasztás a hatályos Főiskolai törvény értelmében 2020. december 17-én történt. Miután Karunk Szenátusa egyhangúlag Th. Dr. Somogyi Alfréd, PhD.  tanulmányi dékánhelyettest választotta meg dékánnak, a Kari Szenátus elnöke javaslatot tett Egyetemünk rektorának az új dékán személyére.  A hatályos törvények és rendelkezések értelmében  a rektor  Th. Dr. Somogyi Alfréd, PhD-t, 2021. március 1-i hatállyal tegnap, azaz 2021. február 26-án, négy év időtartamra kinevezte a Református Teológiai Kar dékánjának.

Én a magam részéről, mint leköszönő dékán most szeretném Önöknek megköszönni, hogy ha valamilyen módon is segítette munkámat, s ez által Református Teológiai Karunk munkáját az elmúlt években.

Mindannyiuk életére és további  munkáikra, szolgálataikra Isten gazdag áldását kérem, az új dékánnak  pedig szívből gratulálok, s ugyancsak Isten gazdag áldását kérem és kívánom szolgálatai betöltéséhez.

Önöket, mindannyiójukat pedig tisztelettel arra kérem, segítsék karunk új dékánját  legalább ugyanolyan hatékonyan a dékáni tisztségének ellátásában, mint ahogyan azt én is megtapasztalhattam Önöktől.

Tisztelettel, nagyrabecsüléssel s kiváltképp szeretettel: 

Lévai Attila, leköszönő dékán. Komárom-Csicsó, 2021. február 27.

Megjelent a Zwollei Harangszó 2021/3-4. számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.