Rostás Kriszta Tímea: Színezni a szabad ég alatt

A hollandiai magyar református gyülekezetek idei testvértalálkozójára, ismét Zeistben került sor 2021 június 27-én.

Kis családommal, férjeim és két leányunkkal, mi is részt vettünk ez idei alkalommal.

A találkozó úrvacsorás istentisztelettel kezdődött, majd szeretetvendégség követte. Hogy a korona elterjedését megakadályozó szabályokat betarthassuk, az idei gulyásfőzés elmaradt, így mindenki hozott a batyujában ezt azt, ki szendvicset, ki süteményt, ki pedig egy egész fazék levessel állt elő. Így a terülj-terülj asztalkám is megirigyelhette a szeretetvendégségre megrakott két asztalt, amiből aztán jutott is, maradt is, hogy nekünk a végén több került haza, mint amennyit vittünk.

A gyermekek önfeledten játszhattak a területen, farönkökre mászkálva, emellett a nagyobb gyerekek számára foglalkozás is volt, mégpedig kötélmászás, s amellett volt papír és ceruza is és színezni is lehetett a szabad ég alatt.

A Hollandiai Mikes Kelemen Kör éves közgyűlését is ez alkalommal tartották, ahol Snijders Tünde egy versét szavalta el.

Tim Keller, new yorki lelkipásztor egyik prédikációja során, magyarázza amint Dávid az 57. zsoltárban menekülése és bizonytalan pillanataiban, Istenhez emeli lelkét és újra meg újra kitörve dicsőíti őt. Mert az ember a magasság Istenére nézve eltörpülnek a gondjai, bánatai, félelmei, mert megérti, hogy van ennél sokkal fontosabb és magasztosabb, mégpedig az amit Jézus Krisztus tett értünk a kereszten, amiért érdemes kitartani és küzdeni mindvégig.

Ebben a jelenleg Covid 19 uralta világban, oly jó részt venni, ilyen eseményeken, amikor az Istent dicsőítő ember újra találkozhat a testvéreivel. Akárcsak Dávid király a menekülése idején, nekünk is úgy kell időt szakítanunk a járványos időkben, hogy kitörő örömmel dicsőítsük Istent, mert az ilyen alkalmak révén újra megerősödik a szívünk.

1.            Az éneklőmesternek az altashétre; Dávid miktámja; mikor Saul elől a barlangba menekült.                                                                                                                               

2.            Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem; és szárnyaid árnyékába menekülök, a míg elvonulnak a veszedelmek.                             

3.            A magasságos Istenhez kiáltok; Istenhez, a ki jót végez felőlem.                                   

4.            Elküld a mennyből és megtart engem: meggyalázza az engem elnyelőt. Szela. Elküldi Isten az ő kegyelmét és hűségét.                                                                                                   

5.            Az én lelkem oroszlánok között van, tűzokádók között fekszem, emberek között, a kiknek foguk dárda és nyilak, nyelvök pedig éles szablya.                                                          

6.            Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsőséged!                                                                                                                                         

7.            Hálót készítettek lábaimnak, lelkem meggörnyedett; vermet ástak én előttem, de ők estek abba. Szela.                                                                                                                            

8.            Kész az én szívem, oh Isten, kész az én szívem; hadd énekeljek és zengedezzek!          

9.            Serkenj fel én dicsőségem, serkenj fel te lant és hárfa, hadd költsem fel a hajnalt!       

10.          Hálát adok néked, én Uram, a népek között, és zengedezek néked a nemzetek között.

11.          Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged.                                             

12.          Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsőséged! (Zsoltárok 57.)

Eredetileg megjelent a Zwollei Harangszó 2021/7 számában, mely teljes egészében letölthető itt.