Végh Hans: Tussen hoop en vrees

De Hongaarse Gereformeerde Kerk van 1880 tot 1970 InhoudsopgaveSituatie eind 19e eeuwSituatie na de eerste wereldoorlogSituatie na de tweede wereldoorlog; opkomst van het communismeCommunistisch bestuurNotenLiteratuur De Hongaarse Gereformeerde Kerk heeft roerige tijden gekend. Ze ontstond in de 16e eeuw. Ze kreeg te maken met tegenkanting en onderdrukking, eerst van de kant van r.k. Habsburgers, later … Végh Hans: Tussen hoop en vrees olvasásának folytatása