Zwollei Harangszó – V. évfolyam (2022)

Zwollei Harangszó 2022/14
A tartalomból: Igehirdetés Advent 4. vasárnapjára – Pápai ima szentestén – Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára – Lengyel leányka imája zongorára, ami 150 éve bejárta az egész világot – Angyali köszöntés – Hollandiai Mikes Kelemen kör: Évi tevékenység összefoglalása – Mikes Tanulmányi Nap, 2022 november 27 – Megemlékező fórum az 1989-es temesvári népfelkelés kezdeteiről – Bukaresti gáncs: egy év alatt sem sikerült bejegyezni a December 15. – A román–magyar szolidaritás napja Egyesületet – „Válságos időszakot élünk Kárpátalján” – A Kárpátaljai Református Egyház tisztújításának eredményei – Novák Katalin: Fontos a családok és a családi értékek melletti kiállás – Az ember boldogulása a Teremtő akaratának teljesítéséhez van kötve – A hollandi szív – Istentiszteletek: Hága, Vianen, Zwolle – Gyülekezeti hírek – Római katolikus testvéreink istentisztelete – Zwollei Magyar Református Egyházközség 2023 – Második istentisztelet a vianeni Sportparkban – Jókívánságok, köszöntések 2022/2023 fordulóján

Zwollei Harangszó 2022/13
A tartalomból: Ki volt Hebe Kohlbrugge, és Juhász Istvánnal együtt mit jelentett a kolozsvári holland teológusoknak? – A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet üdvözlete – Beszámoló a Peregrinatio Hungarica című rendezvény folytatásáról – Pilinszky János: Advent – A Mezőség Apostola emlékkötet bemutatására december 18-án kerül sor – Igehirdetés id. Hermán János születésének százados évfordulóján – Beiktatták Bogdán Szabolcs János püspököt – Hitükért üldözött keresztyének karácsonya – Gárdonyi Géza: Fel nagy örömre

Zwollei Harangszó 2022/12
A tartalomból: Szőnyi Benjámin: Kapuk emelkedjetek (130. zsoltár) – PEREGRINATIO HUNGARICA: Urbán Ákos megnyitó beszéde – Dr. G.H. v.d. Graaf nyitóáhítata – Kelemen Attila Csongor: Hálaima – Köszöntések: A Protestáns Teológiai Egyetem Elöljárósága – Köszöntések: Platform voor Interculturele Kerken, Utrecht – Köszöntések: Pápai Református Teológiai Akadémia – Köszöntések: Horváth Piroska, Riedholz – Köszöntések: Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége – Gerrit van Dijk: Megemlékezés az első magyar istentiszteletről Utrechtben – A DRHE küldöttségének beszámolója utrechti, amszterdami és rotterdami látogatásáról – Istentiszteletek 2022. decemberében – Gyülekezeti hírek – A Zwollei Magyar Református istentiszteletek beosztása a 2023. esztendőre

Zwollei Harangszó 2022/11
A tartalomból: Kelemen Csongor Attila igehirdetése 1Timótheus 1:12-17 alapján – Gyülekezeti hírek: Presbiteri gyűlés – Peregrinatio Hungarica – Ilosvai Dániel és Dorottya bemutatkozása – Tüski Márta: Magyar Otthon – Halottak Napja – 2022 – Dr. Békefy Lajos: A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be – Szabó B. Gyulára emlékezünk

#37 Zwollei Harangszó 2022/3
A tartalomból: MÁRCIUS 15 ,az 1848/49. évi Forradalom és Szabadságharc Emléknapja – Ghitea-Szabó József: Közéleti találkozó – A megvert igazság (1 Pét. 2,19-25) – Jótékonysági koncertet szervez az Amszterdami és Hágai Magyar Énekkar – Interjú Zán Fábián Sándorral: …ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre…Felvidéki kapcsolat az ukrán határon kialakult helyzetrőlGPS, a biztonság íze – Párizs megér egy istentiszteletetGezin hoeksteen in Hongarije én Kesteren – Mikes tanulmányi nap Zwolléban: Az Egyház jelene és jövője – Virágvasárnapi imádság – Közgyűlést tartottunk 2022 március 13-án

#36 Zwollei Harangszó 2022/1-2
A tartalomból: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!Dr. Barta Zsolt és Barta Lívia bemutatkozása – KÁRPÁTALJAI ÉS REFORMÁTUS VILÁGKÖZÖSSÉGI IMAKÉRÉS – Mit mondott az ukrajnai helyzetről a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke? – Akinek fontos a kárpátaljai magyarság, a békéért imádkozzon – Tőkés László szerint a térség országainak az szolgálja a javát, ha kimaradnak az Ukrajnában zajló háborúból – Interjú Kolozsy András nagydobronyi lelkésszel – „Egy pillanatra sem merült fel, hogy elhagyjam Kárpátalját” – Interjú Majnek Antal püspökkel – Interjú Kovács Attila lelkésszel, Palágykomorócról – Beszámoló az ukrán háborúról – beszélgetés ukránokkal és kárpátaljai magyarokkal (részletek) – Novák Katalin: Kitartunk egymás mellett, számíthatunk egymásra – Zán Fábián Sándor: Már a lelkészek is kapnak behívót Kárpátalján – Kárpátaljai egyházközségek és intézmények listája – 2022. március 4. – ADOMÁNYGYŰJTÉS – SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁBORÚS IDŐBEN – Akiben New Yorkban is székely szív dobogott. Zsigmond Aranka kiállítása megnyílt Kolozsváron – Erdély földjén: Bod Péter életútja – Tűzvész sújtotta Kide gyülekezetének parókiáját – Holland nagykövetségi látogatás a debreceni egyetemen – Békefy Lajos: A keresztyén háborúszemlélet csak béke-etika lehet – MEGHÍVÓ a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége által szervezett 19. PRESBITERI KONFERENCIÁRA – Szijjártó Péter: Magyar Ház létesül Londonban – Krijn de Jong: Mee naar de Hongaarse Gereformeerde Kerk – Snijders-Dósa Tünde: Erősödjünk és növekedjünk lelki táplálékkal – Az Egyház jelene és jövője – Összesítő a 2021-es évben tartott zwollei magyar református istentiszteletek látogatottságáról és egyéb adatokról