Zwollei Harangszó – I. évfolyam (2018)

#4 – Zwollei Harangszó – Visszapillantás | Előretekintés
A tartalomból: Zwollei Magyar Református Egyházközség rendje – Három királyok Zwolléban. Betlehemezés – Havonkénti Igék 2019 – Ferenc papa látogatása – In memoriam Szabad Európa Rádió – Jelentős évfordulók – Vallási kisebbségek üldözése – Feszty Árpád triptichonja – Emléktábla a magyar vallásszabadság 450. évfordulójára – „Wilhelmus” a Székelyföldön, anno 1986.

#3 – Zwollei Harangszó – Esztendő fordulójára: 2018-2019
A tartalomból: Újesztendei kántálók – Igei útravaló – Az egyházi év eseményeiből – Egyházi munkások.

#2 – Zwollei Harangszó – Karácsony szám: 2018 Karácsonya
A tartalomból: Kántáló hívek . Gyülekezeti munkások portréi. In memoriam: Gert bácsi… Németországi magyar gyülekezetek évi közgyűlése.

#1 – Zwollei Harangszó – adventi szám: 2018 december
A tartalomból: Bibliaorák, Adventi ünnepek, Dordrechti Zsinat 400. évfordulója, Szolgálati beszámolók.

#0 – Zwollei Harangszó – bemutatkozó szám: 2018 november
A tartalomból: Hit és hajó. Kempis Tamás nyomában. Egyházi munkások. Szölőföldünkön történt. Zwollei Magyar Református Egyházközségünk hírei.  Diaszpóra. A Presbitérium megbízásából szerkeszti: dr. Hermán M. János.