Augusztus 20 – államalapító királyunk, Szent István napja – istentisztelet

Államalapító királyunk, Szent István napját a magyar közösség Hollandiában ökumenikus istentisztelet keretében ünnepelte a Hollandiai Magyar Szövetség, a Hollandiai Magyar R.K. Egyházközségi Tanács, valamint a Hollandiai Magyar Protestáns Keresztyén Lelkigondozó szolgálat szervezésében, amit előadás követett Wassenaar-ban a szent József templomban 2021. augusztus 29-én.

A Hágai Magyar Quartett zenei szolgálatot végzett az istentisztelet részeként

Havas István SP atya és Sólyom Uzonka Lilla református lelkipásztor szolgálatával az ökumenikus istentisztelet immár hatodik alkalommal került megrendezésre, amelyen idén igényes előadásával közreműködött a Hágai Magyar Kvartett is.

Havas István SP atya és Sólyom Uzonka Lilla református lelkipásztor. Fotó: Urbán Ákos

Az alkalmon két sákramentum is kiszolgáltatott, hiszen az áldozás/úrvacsora mellett egy gyermek megkeresztelésére is sor került. (Az úrvacsorai kenyeret Snijders-Dósa Tünde és férje, Remko adományozta, az úrvacsorai bort Urbán Ákos és Emőke. A Zwollei Református Egyházközség tagjai közül tizenkilencen vettek részt a wassenari istentiszteleten.)

Hágai Magyar Gyermekkar

A református igehirdetés alapigéje a Mt. 6:25-34 volt, amely arra hívja fel a figyelmünket, hogy az aggódás helyett bízzuk életünket arra, Aki gondoskodik rólunk. A ma embere számára egyre nehezebb nem mindent kontroll alatt tartani, pedig egyértelmű, hogy minél nagyobb a kontroll mértéke, annál nagyobb az aggódásé is. Fontos tudnunk, hogy hol keressük a védelmet, mint ahogy első királyunk, István is tudta: nem emberekben bízott, amikor országát felajánlotta Máriának. Teremtő Urunk meg akarja áldani azt, amiben vagyunk; mindig éppen ott, ahol vagyunk és arra biztat, hogy merjük a tekintetünket őrá vetni. Segítségünkre van ebben Krisztus ígérete: „E világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot! (Jn.16:33)

Havas István szentbeszédében hangsúlyozta, hogy Szent István király nem csak szobor formájában van jelen, hanem a hagyományunkban, a szívünkben, mindazoknak az elméjében, akik megemlékeznek róla. Méltó megemlékezni arról a történelmi személyiségről, aki országot szervezett, kereszténységre vezette a népet. Az évenkénti megemlékezés egyben hálaadás is a múltért, valamint könyörgés a jövendőért.

Az életben viharok jönnek és záporok lesznek, de ha a hit rendíthetetlen sziklájára építjük az életünket, akkor nem dől össze földi életünk.

Az ökumenikus alkalom után Dr. Marácz László tartott ünnepi beszédet „Szent István jelentősége a magyar és az európai történelemben” címmel, melyben méltatta államalapító királyunk történelmi jelentőségét. Magyarország a kereszténység védőbástyája volt és marad még akkor is, ha Európa már nem annyira kér ebből. Fontos tisztában lenni azzal, hogy kik az igazi ellenfelek; még ha nem is sikerül kitörni, tudni kell, hogy kik állnak velünk szemben.

Jó tudni azt is, hogy Isten kegyelméből Magyarország örök, függetlenül attól, hogy hol húzódnak a határok.

Lejegyezte: Sólyom Uzonka Lilla református lelkipásztor