Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége: Húsvéti Üdvözlet

„Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk, tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak!” (Jeremiás Siralmai 5,21)

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!

Az életünket több mint egy éve beárnyékoló világjárvány a húsvéti ünnepnapokra is rányomja bélyegét. A járványhelyzet miatti korlátozások sok mindentől elválasztanak minket: a családtól, a szeretteinktől, a barátainktól, a gyülekezettől, és ezt lelki hiányként éljük meg. Ám amit a világ nyomora elválaszt, azt Isten Krisztusban áthidalja, egybeköti, összekovácsolja és ezeket a kötelékeket az evangélium örömhíre által megerősíti. Ennek diadalmas ünnepe Nagypéntek és Húsvét. A golgotai kereszt áldozata és a feltámadás által Krisztusban Isten a mennyet és a földet, az embert és az Istent, az embert és az embert újra összeköti. Ma, mikor a járvány, a távolságok, a szabályok korlátai elválasztanak egymástól, erős hitbeli kapaszkodót jelent ez a Krisztusban felkínált egység, összetartozás, közös örömhír: Krisztus feltámadt!

 A 21. századi világ kihívásai, harcai és korlátai között a lelkészi és világi szolgatársak őrálló szerepet betöltve hirdetik az evangéliumot a nyugat-európai szórványmagyarság körében. Isten áldja meg mindazok áldozatos vállalását, akik elkötelezetten végzik szolgálatukat, tudván „hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban! ”A szétszórt nyáj közötti rendkívüli szolgálatban tapasztalt örömöknek, nehézségeknek, eredményeknek a megosztására, egymás viszontlátására a NYEMPGYSZ tervezi azokat a hagyományos találkozókat, melyek feltöltenek, megerősítenek bennünket, és ahol személyesen is átélhetjük az összetartozás örömét, amit aztán magunkkal vihetünk a taggyülekezeteink közösségébe. A mostani bizonytalan helyzet ellenére annak reményében tervezzük és szervezzük az alkalmakat, hogy a konferenciákat személyes részvétellel megtarthatjuk. Amennyiben ez mégsem lehetséges, akkor online formában, videokonferencia keretében próbáljuk megvalósítani a virtuális találkozást.

TERVEZETT KONFERENCIÁK 2021: A Presbiteri Konferencia 2021. június 6. és 8., az Ifjúsági Konferencia 2021. június 8. és 11.között kerül megrendezésre Holzhausenben.

 A NYEMPGYSZ közgyűlését és találkozóját 2021. szeptember 2. és 5. között Visegrádon tartjuk. Hordozzuk imádságban ezeknek a találkozásoknak a lehetőségét és egymást is, így kössön össze bennünket a feltámadott Krisztus, aki minden rendeleten, távolságtartáson, nehézségen és még a halálon túl is odaáll mellénk, néven szólít, megvigasztal és szolgálattal bíz meg.

Adjuk tovább az örömhírt szeretteinknek, ismerőseinknek, a gyülekezeteinknek. Hirdessük a feltámadás örömhírét magyar nyelven is Nyugat-Európában a szórványmagyarság körében!

Áldott húsvéti ünnepeket és békés ünnepszentelést kíván a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöksége: Karvansky Mónika elnök, Gémes Pál társelnök, Jaskó Irén titkár. (Bécs, Stuttgart, London: 2021. Húsvétján). Webhely: http://www.credo-hu-we.org/aboutus.htm

Megjelent a Zwollei Harangszó 2021/3-4. számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.