Presbiteri gyűlés 2021 május 6-án

Online megoldással tartott presbiteri gyűlésünk közérdekű döntéseit kivonatosan közöljük. A presbiteri gyűlést 2021 május 6-án, 20:00 órakor tartottuk.

1.            Üdvözlés – Urbán Ákos gondnok

2.            Igeolvasás, imádság – Kelemen Csongor lp.

3.            Múlt jegyzőkönyv hitelesítésére Kelemen Csongor lp. felkéri Tárnok Esztert

4.            Napirendi pontok ismertetése és jóváhagyása.

Határozatok: Kolozsvárról családkönyv és keresztelési anyakönyvi lapok rendelése.

Urbán Ákos gondnok azt ajánlotta, hogy az egyháztagságot ne tagsági díjhoz, hanem önkéntes jelentkezéshez kössük.

Tárnok Eszter: ki számít egyháztagnak? Milyen feltételeket kell teljesítenie?

Kelemen Cs. lp. ajánlja, hogy emailben értesítsük azokat az embereket, akik részt vesznek az istentiszteleteken arról, hogy önkéntes alapon lehet egyháztagsági járulékot fizetni.

Truczkai József javasolja, hogy a hívek az év elején jelezzék, hogy mennyivel szeretnék támogatni a gyülekezetet. Urbán Ákos azt válaszolja, hogy ez még nem szükséges, de hasznos segítség lenne.

Rostás Kriszta: levélben kell közölni, hogy lesz önkéntes egyházfenntartói járulék.

Hermán M. János: össze kell állítani az egyházközség szervezeti és működési szabályzatát a magyar egyházi gyakorlat és hagyomány szellemében.

A Bethlen Gábor Alaphoz való pályázási lehetőségeket illetően Urbán Ákos testvérünk megjegyzi, hogy túl sok adminisztratív akadályba ütközünk ahhoz, (a statútum fordításának elkészítése stb.), hogy a Bethlen Gábor Alaphoz pályázzunk – túl rövid határidőn belül kellene cselekedni.

Hermán János lp. és Urbán Ákos gondnok mindketten abban reménykednek, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is kap az egyházközség támogatást a legszükségesebb kiadásokra (terembér, orgonista stb.) a Magyar Református Egyháztól. Erre azonban hosszú távon nem lehet számítani.

Következő istentiszteleteink időpontjának megállapítása következik.

Május 9: 15:00 – Berekméri Filep Annamária, és Truczkai Adrienn diakónussá való beiktatása. Szilágyi Árpád és Snijders Tünde beiktatása a presbiteri tisztségbe.

Május 23 – 14:30 – Pünkösd I. napja

Június 13 – 14:30 – Közönséges vasárnapi istentisztelet

Június 27 – szabadtéri istentisztelet Zeistben – ennek a költségeiben osztozunk – du. 15:00 órakor kezdődik, igehirdetéssel szolgál Van Bolhuis Szabó Emőke, úrvacsorai ágendát végez Hermán M. János.

A Kolozsvárról érkező gyakornok, Debreczeni Júlia teológus testvérünk feladatkörének megállapítása. Kelemen Csongor lp – jelenti, hogy mentorként a Debreczeni Júlia katekizációs és lelkigondozói szolgálatait elfogadja. Várjuk a kolozsvári teológiai tanárok döntését.

Hermán János lp. jelzi, hogy a presbitérium nevében levelet kellene írjunk Kis Kendi Dávid és Erbach Viola ügyében a hágai, rotterdami és amszterdami református gyülekezeteinknek is, hogy ott is végezhessenek szolgálatokat egyeztetési alapon. Dr. Bartha Zsolt 4 gyermekes kárpátaljai származású lelkipásztor családjának a bejelentkezését is örömmel vesszük tudomásul. Lívia nagytiszteletű asszony szintén lelkészi szolgálatot végez a rédei gyülekezetben, Magyarországon.

A zwollei egyházközségi sajtó webmesteri feladatkörének meghatározása is a tanácskozási tárgyak sorába kerül. Az újság szerkesztésének feladatait is át szeretné adni Hermán János Téglásy Sándornak. Erre jelenleg nincsen meg a pénzügyi keret, de amennyiben érkezik a Magyar Református Egyháztól valamilyen támogatás, akkor annak egy részét erre fordítanánk, évi 750 euró fejében.

Urbán Ákos gondnok jelzi, hogy jó lenne a Hollandia Magyar Szövetség körlevelébe a következő istentiszteletek időpontjait felvenni

Hermán János: meg kellene hívni a brüsszeli magyarokat, vagy a zwollei hívekkel elmenni Brüsszelbe.

Amint meglesz erre a pénzügyi keret, szeretnénk egy gyülekezeti kirándulást szervezni, erről a hannoveri egyházközséggel is tárgyalhatunk.

Hermán M. János jelzi, hogy nemsokára be kellene indítani a nőszövetséget és a katekizációt. A május 9-én beiktatott tisztségviselők virágot és könyvet kapnak ajándékba. Presbitérium köszönetet mond ez alkalommal is a Truczkai családnak a művészi kivitelezésű poszter elkészítéséért, Rostás Kriszta Tímea testvérünknek pedig a grafikáért.

Hermán M. János imádsággal zárja a gyűlést.

Megjelent a Zwollei Harangszó 2021/8 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.