Zwollei Harangszó – Aktuális lapszámok

Almere, Amersfoort, Leeuwarden, Groningen, Assen, Steenwijk, Kampen és Zwolle környékén élő magyar protestánsok gyülekezeti híradója.
A Presbitérium megbízásából szerkeszti: dr. Hermán M. János és Szomor Attila.

Aktuális lapszámok

#29 Zwollei Harangszó 2021/5-6
A tartalomból: Rostás Kriszta Tímea: Házból ki, templomba beJárványügyi intézkedések mellett rendezték meg a csíksomlyói zarándoklatotMeg van írvaNémeth Géza EmlékkonferenciaElhunyt Evert Kuijt, a híres Gyermekbiblia szerzőjeLevelet írt a „Vallások a Békéért” szervezet holland vezetője a Minority Safepack ügyében a Bizottság alelnökénekHarminc éve történt: “Isten szól hozzád!”Légből kapott történelem – Mathias Rust repüléseSéta az életértMagyar Ifjak VII. Világtalálkozója a „Nagykunság szivében”Család és kitelepítés a II. világháború utáni Kelet-Közép-EurópábanTestvértalálkozó ZeistbenHollandiai magyar istentiszteleti időpontok 2021. június hónapbanMesterkurzus lelkészeknek és más szakembereknek az új holland Bibliafordítás revideált kiadásáról (NBV21)Június második hetében megnyílt az Open Doors hollandiai látogatóközpontjaEMEIK konferencia (online): A Szentlélek működésePüspökké szentelték Balog ZoltántA nemzeti összetartozás napja

#28 Zwollei Harangszó 2021/3-4
A tartalomból: Zwingli, Zürich reformátorának járványimája 1525-bőlBékefy Lajos: Össznemzeti imanap 2021. május 6-ánVisky András: Egyetlen idegen – Virágvasárnapra, 2021. március 28 – Nagycsütörtöki igehirdetés – Dsida Jenő: NagycsütörtökPalackposta FelvidékrőlLévai Attila, a komárom Selye János Egyetem Teológiai Kara dékánjának leköszönő leveleSzékely zászló: Jóvátételre kötelezte az Európai Emberi Jogi bíróság RomániátRománok SpanyolországbanHolland peregrinus diákok a Kolozsvári TeológiánGál László riportja Klaas és Ida Elderinggel: “Amikor visszajöttünk Hollandiába, a mi szívünk Kolozsváron maradt”Froukje de Hoop: Mijn reis naar ZevenburgenA 75 éves dr. Ferenc Postma professzor királyi kitüntetése 2021. április 27-énVidám kiszámíthatóság: Magyar könyvtárosként HollandiábanMagyar istentiszteletek Ouwsterhaule (Frízland) református templomában 1984 és 1988 közöttNagy Kálmán lelkipásztor (Karcag) és a Rohaan család kapcsolata – Békefy Lajos: Isten igéje szól koronás fők fölött – Londoni istentisztelet a református templomban – A Hollandia Magyar Szövetség éves közgyűlése – Az amszterdami Hungaria Club megemlékezése: 1848. március 15 emléke – Maarten J. Aalders: Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellumIskoláztatási lehetőség Sárospatakon – Tájékoztató az istentiszteleteink szervezéséről – Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége húsvéti üdvözleteVejkey Imre: Imádkozzunk családunkért és magunkért!

#27 Zwollei Harangszó 2021/1-2
A tartalomból: Kelemen Attila Csongor: Az az enyém, amit Tőled kaptam… Nagy Tibor Sándor: Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság! – Február 28: 340 millió üldözött keresztyénért imádkoznak világszerte ezen a vasárnapon – Ökumenikus világimanapunk ismertetése- A keleti egyház nagyböjti imádsága (Életem Ura és UralkodójaHeer en Meester van mijn leven) – Tüski Márta: 2021 Húsvéti böjt kezdete. Vianeni Magyar OtthonLevélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Balog Zoltán új dunamelléki református püspöknek – Balog Zoltánt választották a református zsinat lelkészi elnökének – Az aranyszavú püspök – Ravasz László életútja – Áldozatok voltak, nem bűnözők. Nemzetközi konferenciát rendeztek “Közösség és egyén – a szovjet fogságba hurcoltak kontextusában” címmel a Károli Gáspár Egyetemen – A kommunista diktatúrák áldozatainak világnapja: „rengeteg az adósságunk” – Peleskei Bíró Juli: Via Dolorosa – Apokalipszis. Hollandul közölt naplójegyzetek. Száz éve szabadult az orosz hadifogság poklából Nagy Kálmán segédlelkészHandó Gergő: A madéfalvi veszedelem emlékére – Makkay József: Riasztó szórványosodás Nagyenyeden – Sándor Botond unitárius lelkipásztor 38 évnyi szolgálat tapasztalatairól – Tisztelgés Bodor Ádám 85. születésnapjára – Bíró Blanka: „A nyomorúságnak mindig van arca” – Makkai Péter munkaügyi államtitkár a
szociális hálóról, a barikád két oldaláról – In Memoriam nt. Paksy JánosIn memoriam Ds. Jan Post-Hospers25 jaar Roemenie-commissie Plantagekerk Zwolle – Farkas Árpád emlékét is szívünkben hordozzuk – A világ 15 országában emlékeznek a száz éve született Cziffra György (1921–1994) zongoraművészre és zenei hagyatékára – Heltai Gáspár kolozsvári hasonmás Bibliájáról – Népmozgalmi adatok 2020-ban, és az egyházi élet jellemzői a gyülekezetben – Nt. Sólyom Uzonka lelkipásztor életútja

Korábbi lapszámaink (évenkénti bontásban)