Zwollei Harangszó – Aktuális lapszámok

Almere, Amersfoort, Leeuwarden, Groningen, Assen, Steenwijk, Kampen és Zwolle környékén élő magyar protestánsok gyülekezeti híradója.
A Presbitérium megbízásából szerkeszti: dr. Hermán M. János és Szomor Attila.

Aktuális lapszámok

Zwollei Harangszó 2022/14
A tartalomból: Igehirdetés Advent 4. vasárnapjára – Pápai ima szentestén – Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára – Lengyel leányka imája zongorára, ami 150 éve bejárta az egész világot – Angyali köszöntés – Hollandiai Mikes Kelemen kör: Évi tevékenység összefoglalása – Mikes Tanulmányi Nap, 2022 november 27 – Megemlékező fórum az 1989-es temesvári népfelkelés kezdeteiről – Bukaresti gáncs: egy év alatt sem sikerült bejegyezni a December 15. – A román–magyar szolidaritás napja Egyesületet – „Válságos időszakot élünk Kárpátalján” – A Kárpátaljai Református Egyház tisztújításának eredményei – Novák Katalin: Fontos a családok és a családi értékek melletti kiállás – Az ember boldogulása a Teremtő akaratának teljesítéséhez van kötve – A hollandi szív – Istentiszteletek: Hága, Vianen, Zwolle – Gyülekezeti hírek – Római katolikus testvéreink istentisztelete – Zwollei Magyar Református Egyházközség 2023 – Második istentisztelet a vianeni Sportparkban – Jókívánságok, köszöntések 2022/2023 fordulóján

Zwollei Harangszó 2022/13
A tartalomból: Ki volt Hebe Kohlbrugge, és Juhász Istvánnal együtt mit jelentett a kolozsvári holland teológusoknak? – A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet üdvözlete – Beszámoló a Peregrinatio Hungarica című rendezvény folytatásáról – Pilinszky János: Advent – A Mezőség Apostola emlékkötet bemutatására december 18-án kerül sor – Igehirdetés id. Hermán János születésének százados évfordulóján – Beiktatták Bogdán Szabolcs János püspököt – Hitükért üldözött keresztyének karácsonya – Gárdonyi Géza: Fel nagy örömre

Zwollei Harangszó 2022/12
A tartalomból: Szőnyi Benjámin: Kapuk emelkedjetek (130. zsoltár) – PEREGRINATIO HUNGARICA: Urbán Ákos megnyitó beszéde – Dr. G.H. v.d. Graaf nyitóáhítata – Kelemen Attila Csongor: HálaimaHermán M. János: Peregrináció, prédikáció, katedra és szószék – Köszöntések: A Protestáns Teológiai Egyetem Elöljárósága – Köszöntések: Platform voor Interculturele Kerken, Utrecht – Köszöntések: Pápai Református Teológiai Akadémia – Köszöntések: Horváth Piroska, Riedholz – Köszöntések: Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége – Gerrit van Dijk: Megemlékezés az első magyar istentiszteletről Utrechtben – A DRHE küldöttségének beszámolója utrechti, amszterdami és rotterdami látogatásáról – Istentiszteletek 2022. decemberében – Gyülekezeti hírek – A Zwollei Magyar Református istentiszteletek beosztása a 2023. esztendőre

Korábbi lapszámaink (évenkénti bontásban)