25 jaar Roemenië Commissie Zwolle Plantagekerk

In 1995/1996 is door een vriendengroep uit de Gereformeerde Kerken te Zwolle, op advies van János en Hannie Herman- Mostert, contact gelegd met Ds. Bibza István in Cluj-Napoca voor financiële hulp met de bouw van een kerk. Later werd Ds. Bibza Gabor ons contact persoon.

In 1999 zijn 4 leden van deze Roemenië commissie voor het eerst per trein naar Roemenië afgereisd om de predikant en gemeenteleden persoonlijk te ontmoeten. Het was een bijzondere ontmoeting waarin we de liefde van God mochten ervaren.

De contacten zijn sindsdien gebleven en sterker geworden. Ieder bezoek gingen er meer commissieleden mee. De eerste jaren per trein, daarna een vlucht naar Boedapest en verder met de minibus. De laatste jaren vlogen we rechtstreeks naar Kolozsvár.

Ook zijn er de laatste jaren binnen de Roemenië Commissie gemeente leden gegaan en gekomen. De commissie telt nu 8 leden.

Vanuit deze commissie zijn er in de eerste jaren van het contact verschillende financiële  acties op touw gezet: Ondersteuning bij de bouw van een nieuwe kerk.

Er is thuiszorg door de kerk op touw gezet met 5 jaar lang een vast financieel bedrag ter ondersteuning van een verpleegster.

Onze financiële acties van de laatste jaren tot nu toe zijn:

– Kerkelijk breed wordt er geld ingezameld voor 400 voedselpakketten. De voedselpakketten  worden nu gemaakt ter plekke en een groep gemeenteleden vanuit de Plantagekerk te Zwolle helpen hieraan mee in Kolozsvár

– In samenwerking met de Stadsbakker worden er oliebollen verkocht rond oudejaarsdag.

– Ieder jaar krijgen we d.m.v. donaties van gemeenteleden giften binnen.

– Jaarlijks worden er in 4 verschillende kerken via de diaconie collectes gehouden.

Wij richten ons de laatste jaren vooral op het thuiszorg project.

Dit bestaat uit: het salaris van de verpleegster, medicijnen, luiers enz. en de zorg voor de daklozen is inmiddels ook een vast onderdeel geworden. Mede met hulp van de studenten (theologie) uit Kolozsvár.

Ons contact gaat veel dieper dan de financiële steun. We vinden elkaar steeds weer in ons gezamenlijk geloof in God. We zijn meer dan vrienden voor elkaar geworden.

We ontvangen veel zegen en mogen dit ook weer uitdelen.

Rudy Bredewold, Henk-Johan Pierik, Enne Reitsema, Vera Menezes, Johan en Kriszta Kaspers en Henk en Janneke van der Ziel

Verschenen in Zwollei Harangszó 2021/1-2, die in zijn geheel hier gedownload kan worden.