„Múltról a jelenben. Nemzetet egybekovácsoló múlt és jelen”

Trianon 101 Mikes Kelemen Kör 70

A méltóságteljesen megtartott tanulmányi napon több mint kilencven személy vett részt a hágai Ichtuskerk épületében. Az eseményről átvesszük a Hollandiai Magyar Szövetség közleményét, amelyet Szilágyi Árpád első titkár jegyez. (Lásd a Hírlevél 2021 december elsejei számát.) – Frits van Gaans testvérünk filmfelvételt készített az eseményről: (https://youtu.be/4k5vBNkcrMc), a fényképeket pedig Baranyai András és Kovács Endre készítette.

Az esős szombaton reggelünket szebbé tette az érkezéskor felszolgált forró kávé/tea, finom sütemény és a ’Mikes KK 70 torta’ melyet Deuten Makkai Réka a Hollandiai Mikes Kelemen Kör elnöke kínált az érkező vendégeknek.

Urbán Ákos, a Hollandiai Magyar Szövetség elnöke megnyitotta a tanulmányi napot;
szívélyesen köszöntve minden jelenlevőt, külön üdvözölve az előadókat és a Hágai Magyar Énekkar vezetőjét.

Deuten Makkai Réka zongorakíséretével elénekeltük a magyar Himnuszt.

Alábbiakban a programban szereplő előadásokat, fénypontokat vesszük sorba.

1. Őexcellenciája dr. Kocsis András – Magyarország hágai nagykövete köszöntő beszédében méltatta a Hollandiai Magyar Szövetséget és a Mikes Kelemen Kört a magyarság megmaradásáért folytatott kitartó munkájukért, aláhúzva ennek a nemzetpolitikai jelentőségét.

2. Meghívott előadónk Pánczél Károly, a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága elnöke a “Magyar nemzetpolitika” című előadásában hangsúlyozta: aki meg szeretne maradni magyarnak, annak a magyar állam minden támogatást megad ehhez.

Akiben egy szikrányi kötődés is van a magyarság iránt – például valamelyik nagyszülője magyar volt –, annak segítenek azt lángra lobbantani, és egyetlen szikrát sem hagynak kihunyni, hiszen az a küldetésünk, hogy megmaradjunk magyarnak, éljünk bárhol is a világban. Előadása végén átadta az Országház egy-egy 23 karátos aranyfóliára nyomtatott képét a Hollandia Magyar Szövetség valamint a Hollandiai Mikes Kelemen Kör jelen levő elnökeinek.

3. Meghívottunk, dr. Horváth-Lugossy Gábor a Magyarságkutató Intézet főigazgatója, a “Magyarságkutatás a nemzetpolitika mentén” című előadásában elmondta, hogy a magyar kormány felelőssége tudatában hozta létre a 2018-ban a Magyarságkutató Intézetet. Az intézet az elmúlt két és fél év munkája által bebizonyította, hogy lehet és kell is nemzeti szempontú kutatásokat folytatni.
Főigazgató úr elmondta továbbá, hogy a várakozáson felüli teljesítmény (több tudományos publikáció és kiadott könyvek) visszaigazolja a hatalmas intenzitású munka értelmét és óriási figyelem övezi munkájukat. Párját ritkítja az a több tucat kötet, amelyek mindenki számára (főleg online) elérhetőek, akárcsak a nemzetközi tudományos konferenciák, a több mint 400 előadás, számtalan publikáció, az egyedülálló kutatások, küldetések, valamint az a magasfokú tudományos igényesség és precizitás, ami a Magyarságkutató Intézetet jellemzi.
A több millió online érdeklődő két dolgot igazol: ma is él bennünk magyarokban az az érzés, belső tulajdonság, hogy tiszteljük őseinket, hiszen a magyar embereket igenis érdekli a magyarság múltja, sorsa, történelme. Ennek bemutatására, feltárására hiteles tudományos központként fogadta el a Magyarságkutató Intézetet a Kárpát-medence és a diaszpóra magyarsága. Ezt a megtisztelő felelősséget is szem előtt tartva, nap, mint nap kitartóan végzik a munkájukat.

4. A Hágai Magyar Kórus fellépése: “Millenniumi Óda” Szőcs Géza verse Selmeczi György zenéjével, hangzott el lélekemelő előadásban, Kovács Kata karvezető vezénylésével, Mester Blanka szoprán szólójával.

5. Kerekasztal beszélgetés. Moderátor: nt. dr. Hermán M. János református lelkipásztor irányítása alatt a hallgatóság kérdéseire Pánczél Károly és dr. Horváth-Lugossy Gábor előadók világították meg az előadásokkal kapcsolatos témákat.

6. Ebéd előtt pohárköszöntőt mondott Deuten Makkai Réka-Imola, a Hollandiai Mikes Kelemen Kör elnöke a 70 éves a Hollandiai Mikes Kelemen Kör nevében.
Ebéd előtt fohászt mondott nt. van Bolhuis – Szabó Emőke református lelkipásztor.
Ebéd alatt nt. Henk van de Graaf “Van twee jaar tot levenslang. Onze jaren in het communistische Roemenië” című könyvének a bemutatójára került sor, melyet a szerző maga végzett, sok komikus magyarázattal fűszerezve.
Ebédszünetben meghívottunk, Vida Gábor író dedikálta „Ahol az Ő lelke” című regényét.
7. Meghívottunk Vida Gábor író: „Hogyan írjunk regényt Trianonról” címmel tartott előadást, ezt követően író-olvasó találkozóra került sor.

Bensőséges örömmel, megelégedéssel és hálával tekintünk vissza erre a napra.

Másfél év késéssel mégis megtarthattuk a konferenciánkat. Igazi közösségi élmény volt számunkra ez az együttlét.

„Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, ne légy hűtlen soha!” (Wass Albert)

Hálás köszönetünk annak a csapatnyi önkéntesnek és nem utolsó sorban a fiataloknak, akik nagy odaadással dolgoztak és az esemény sikeres lefolyását biztosították.

Fagyöngy. Karácsony legértékesebb gyógynövénye

Szilágyi Árpád, a HMSz első titkára