In Memoriam: József Végh

Mijn vader werd op 19 mei 1925 geboren in Kecskemét, Hongarije, uit een familie van grootgrondbezitters. Hij bezocht het Gereformeerd Gymnasium in die stad, waarna hij theologie ging studeren aan de Gereformeerde theologische faculteit aan de Ráday utca in Boedapest. Hij behaalde hier zijn kandidaatsexamen. Hij sprak met liefde over hoogleraren en predikanten als Jenő Sebestyén en Vince Vas, die hem gevormd hebben.