Heer en Meester van mijn leven

Heer en Meester van mijn leven,
bewaar mij voor de geest van traagheid,

moedeloosheid, heerszucht en onnutte woorden.
Maar geef mij, uw dienaar,
de geest van ingetogenheid,
deemoed, geduld en liefde.
Ja, mijn Heer en Koning,
doe mij mijn eigen zonden zien,
laat mij geen oordeel vellen over mijn broeder,
want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen.
Amen
Ere zij U, o God, ere zij U.

Efrem de Syriër (306-373)

Gepubliceerd in de Zwollei Harangszó, nummer 2021/1-2. De Hongaarse versie is hier te vinden.