Hollandiai magyar gyermekmentés

  • Hermán M. János, Adalékok a hollandiai magyar gyermekmentés történetéhez. Ismeretlen hollandiai adatok: K. H. Miskotte résztvétele a magyar gyermekek felkarolásában. (2012) PDF.