Istentiszteletek 2020

Zwolle látképe

A Zwollei Magyar Református Egyházközség istentiszteletei 2020-ban többnyire a Lutherse Kerkben, Koestraat 2-4 voltak megtartva legtöbbször, 15 órai kezdettel

Figyelem: Az istentiszteletek 2021-től fél órával korábban kezdődnek, délután 14:30-kor.

Szolgálati rend az egyházközségünkben 2020-ban:

2020. január 12., Igét hirdet: Hermán M. János
2020. február 9., Igét hirdet: Kelemen A. Csongor
2020. márc. 8., A liturgiai szolgálatot Hermán M. János nyug. lp. végzi. Az igemagyarázatot Németh Piroska református vallástanár tartja
2020. június 1., Pünkösd. Szabadtéri istentisztelet Urk-ön. Igét hirdet: Kelemen Attila Csongor. Visszanézhető itt: https://www.youtube.com/watch?v=GjWv4qLfoHg
2020. június 14., Testvértalálkozó, Zeistben. Szabadtéri istentisztelet a cserkészközpont udvarán. Igemagyarázattal szolgál Németh Piroska vallástanár. Liturgia: Hermán M. János nyug. lp.
2020. július 12., Helyszín: Zwolle, Plantagekerk. Igehirdetés: Kelemen Csongor. Konfirmandusok bizonyságtétele:Németh Piroska. Konfirmandusok fogadalomtétele és üdvözlése az egyházközség nevében: Hermán M. János és Urbán Ákos gondnok.
2020. augusztus 9., Istentisztelet a szokásos helyen, a zwollei lutheránus templomban. Igehirdető: Kelemen Attila Csongor.
2020. augusztus 23., Igehirdetés, keresztelés, újkenyéri úrvacsoraosztás, ünnepi megemlékezés Szent István királyunk államalapításáról. Szolgál Hermán M. János.
2020. szeptember 13. Istentisztelet a szokásos helyen. Igehirdető: Kelemen Attila Csongor.
2020. október 11. Istentisztelet és presbiteravatás. Igét hirdet: Kelemen A. Csongor.
2020. október 25. Ünnepi megemlékező istentisztelet. Szolgál Nagy Tibor Sándor.
2020. november 8. Igét hirdet: Hadnagy Edina Melánia.
2020. november 29., Advent ünnepe. Igehirdetés, úrvacsoraosztás. Szolgál Hermán M. János.
2020. december 13. Igét hirdet: Kelemen A. Csongor
2020. december 26., Karácsony másodnapja, Urkben. Igét hirdet: Hermán M. János.