Évfordulós hálaadás Várad-Réten a hollandiai ajándék orgonáért

A Nagyvárad-Réti Református Egyházközség régi álma teljesült tíz esztendővel ezelőtt: két év előkészítő munka után végre felavathatták a gyülekezet új orgonáját. A Hollandiából adományként kapott hangszer Váradra juttatását és felújítását adományokból sikerült megvalósítani. Az egyik fő támogató Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület előző püspöke, az Európai Parlament akkori alelnöke volt.

2011 júniusának egyik vasárnapján több százan gyűltek össze a réti templomban, az orgonaavató ünnepség alkalmából. A meghívottak sorában jelen volt a breedevorti (Hollandia) protestáns gyülekezet két képviselője, az Aaltenben lakó H.W. Luimes, felesége Diny Luimes, valamint Tőkés László EP-alelnök is. Az ünnepi istentiszteleten igét hirdetett Hermán M. János egyházkerületi előadó-tanácsos, aki feleségével, Hannie Mostert asszonnyal együtt fontos szerepet játszott az orgona Nagyváradra kerülésének ügyében.

Az igehirdetés után Pálfi József lelkipásztor mondott köszönetet mind az adományozóknak, mind a támogatóknak a hathatós segítségért. A Szeghalmi Bálint neves építészmérnök által tervezett, népi szecessziós stílusban 1958 telére felépített istenházában az eredeti tervek szerint egy olyan orgona került volna, mely megmutatja a homlokzat rozettás ablakát. Fél évszázad után csak most vált lehetővé az eredeti tervek kivitelezése – hangzott el. A breedevortiak átnyújtották a lelkipásztornak az adományozó levelet, majd röviden bemutatták az impozáns hangszert is, amely addig a gyülekezet két temploma közül az egyikben szolgált, amelyiket azonban a hívek megfogyatkozása miatt felszámoltak. A továbbiakban egy rövid orgonakoncertre került sor, Zászkaliczky Tamás neves budapesti orgonaművész jóvoltából.

Tőkés László felszólalásában Szent Kristóf nagyságát emelte ki, aki életét adta a Krisztusért. A vértanú neve annyit tesz, mint Krisztus hordozónak lenni. Rámutatott arra, hogy az orgona egy áldott üzenethordozó eszköz, mely az evangélium és ezáltal Krisztus üzenetét közvetíti. „A kommunizmus idején lerombolták orgonáinkat, de íme, a bizonyíték arra, hogy a rombolás korszaka végleg lezárult. Elérkezett az építés időszaka” – jelentette ki. A püspök megemlékezett Kós Károlyék Kiáltó szó című röpiratáról, melynek tartalma ma, száz év múltán is érvényes, mondván: „Legyünk mi is kiáltó szavak!”

A réti orgona Nagyváradra érkezésének 10. évfordulójának megünneplésére most nyílik alkalom. 2021. november 28-án, advent első vasárnapjának délutánján, 5 órától emlékeznek meg az akkor történtekről: a 2011 elején megindult orgonaköltöztetésről, amikor is Bors László újtusnádi orgonaépítő mester és csapata szétbontotta és szakszerűen tárolva Nagyváradra szállította a kétmanuálos, 18 regiszteres orgonát. A hangszer konstrukciója megengedte, hogy beépítésekor „kettéválasszák” az orgonát, szabadon hagyva a középső kerek ablakot, és olyan orgonaszekrényt építsenek, ami tökéletesen illik a templom bútorzatához. A jubileumi istentiszteleten közreműködik Józsa Domokos orgonista és a Nagyvárad-Réti Sztárai Mihály Énekkar Márkus Zoltán kántor-karnagy vezényletével.

Lelőhely: Ehir.ro / MTVA.KMS.hu, 2021.11.24.- Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája

Megjelent a Zwollei Harangszó 2021/11 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.