Dr. Berta Balázs és dr. Berta-Érsek Réka kecskeméti levele

Dr. Berta Balázséknak köszönhetjük emberileg a zwollei egyházközség 2017-es alapítását és oroszlánrészük van a szerteágazó, valamint a teljes értékű gyülekezeti szolgálat megszervezésében. Továbbra is szeretjük őket, ragyogjon fölöttük az Alföld csillagos ege és a Hűség! Isten velünk, viszontlátásra.

Hermán M. János lelkipásztor 2020. augusztus 20-i ünnepi megemlékezése

Magyar protestáns hagyományaink körébe tartozó szép ünnepet ülünk most államalapító Szent István királyunk emlékére, amelyhez régóta csatlakozott az újkenyér hálaadó istentisztelete, vagyis a mindennapi kenyerünk megtermelésének és mennyei ajándékozásának az áhítatos alkalma. Sok egyházközségben fonják még évente az aranyló kalászokból a búzakoszorút, benne a kereszttel.

Urbán Ákos gondnok testvérünk köszöntő és megnyitó beszéde Zwolléban a Konfirmációs kikérdezés alkalmával

Németh Gergely és Truczkai Krisztina a konfirmáció alkalmával a szüleik és keresztszüleik által helyettük tett hitvallást sajátították el, és reméljük, hogy egész életükre nézve elkötelezik magukat az Úr Jézus Krisztus követésére. A szeretetben és a békességben végzett munkálkodáshoz Isten az Ő Szent Lelkével ad erőt!