Népmozgalmi adatok 2020-ban, és az egyházi élet jellemzői a gyülekezetben

Lapunkban folyamatosan tájékoztattuk a híveinket az egyházközségi élet eseményeiről, munkanaplót vezetünk, közöljük a rendtartások és a prédikációk szövegét a honlapon. A megkeresztelt gyermekek (2020-ban három alkalommal), a hitükről bizonyságot tevő konfirmált ifjak (2020-ban ketten), a házasságkötésüket egyházi esküvéssel megpecsételők (eddig egy alkalommal), továbbá a temetések, az elhunyt testvéreink adatainak a bejegyzésére Anyakönyv szükségeltetik. Kolozsvárról máris … Népmozgalmi adatok 2020-ban, és az egyházi élet jellemzői a gyülekezetben olvasásának folytatása

Rostás Kriszta Tímea: PLANTAGEKERK: A NAGY ÖRÖM, 2020, december hat

A mi kis angyalkánk és Szerénánk húga, Valéria Christina Kaspers 2020 szeptember 29-én született hajnali négy óra ötven perckor, mint 3890 gramm csoda. A nevei latin eredetűek, a Magyar Elektronikus Könytár (mek.hu) jegyzéke szerint, a Valéria erős, egészségest jelent, a Christina (Krisztina) pedig, Krisztushoz tartozót/követőt, vagyis keresztényt. A keresztség sákrámentumában 2020 december 6-án részesült a zwollei Plantagekerk református gyülekezet templomában.

Dr. Berta Balázs és dr. Berta-Érsek Réka kecskeméti levele

Dr. Berta Balázséknak köszönhetjük emberileg a zwollei egyházközség 2017-es alapítását és oroszlánrészük van a szerteágazó, valamint a teljes értékű gyülekezeti szolgálat megszervezésében. Továbbra is szeretjük őket, ragyogjon fölöttük az Alföld csillagos ege és a Hűség! Isten velünk, viszontlátásra.