Meghívó a Zwollei Magyar Református Egyházközség évi gyülekezeti napjára

A hollandiai magyar történelmi egyházak híveihez és vendégeikhez LS.! Kedves Testvéreink! A Presbitérium nevében 2023  április 30-án mindnyájatokat szeretettel hívunk a Zwollei Magyar Református Egyházközség évi gyülekezeti napjára. Egyházközségünket 2017 őszén alapítottuk, ez alkalommal tartjuk a 91-ik istentiszteletünket. Gyülekezés: 2023 április 30, déli 12 órától kezdve. Helyszín: Zwolle, Lutheránus templom, Koestraat 2-4, a Fundatie Múzeum … Meghívó a Zwollei Magyar Református Egyházközség évi gyülekezeti napjára olvasásának folytatása

Magyarok a diaszpórában – anyanyelvű istentiszteletek tortával. A hollandiai magyar keresztények kitartó hite

A cikk eredetije a Nederlands Dagbladban jelent meg 2023. január 20-án. A magyar fordítást a szerző szíves hozzájárulásával közöljük az alábbiak szerint. A holland preek magyar megfelelője az igehirdetés, a gebed pedig imádság magyarul. A hívek a szélrózsa minden irányából érkeznek - harminc magyar van az evangélikus templom épületében. Erdélyből, Almeréből vagy épp Urkből jöttek. … Magyarok a diaszpórában – anyanyelvű istentiszteletek tortával. A hollandiai magyar keresztények kitartó hite olvasásának folytatása

Főgondnoki köszöntő presbiter- és diakónusavatás alkalmából

Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban; Tünde, Árpád, Adrienn és Annamária! // Az imént fogadalmat tettetek Krisztus Anyaszentegyházának a szolgálatára, mint presbiter, mint diakónus. // Ezek a tisztségek az új testamentum egyházának a tisztségei, Jézus Krisztus ajándéka a gyülekezetnek.

Rostás Kriszta Tímea: PLANTAGEKERK: A NAGY ÖRÖM, 2020, december hat

A mi kis angyalkánk és Szerénánk húga, Valéria Christina Kaspers 2020 szeptember 29-én született hajnali négy óra ötven perckor, mint 3890 gramm csoda. A nevei latin eredetűek, a Magyar Elektronikus Könytár (mek.hu) jegyzéke szerint, a Valéria erős, egészségest jelent, a Christina (Krisztina) pedig, Krisztushoz tartozót/követőt, vagyis keresztényt. A keresztség sákrámentumában 2020 december 6-án részesült a zwollei Plantagekerk református gyülekezet templomában.

Dr. Berta Balázs és dr. Berta-Érsek Réka kecskeméti levele

Dr. Berta Balázséknak köszönhetjük emberileg a zwollei egyházközség 2017-es alapítását és oroszlánrészük van a szerteágazó, valamint a teljes értékű gyülekezeti szolgálat megszervezésében. Továbbra is szeretjük őket, ragyogjon fölöttük az Alföld csillagos ege és a Hűség! Isten velünk, viszontlátásra.

Hermán M. János lelkipásztor 2020. augusztus 20-i ünnepi megemlékezése

Magyar protestáns hagyományaink körébe tartozó szép ünnepet ülünk most államalapító Szent István királyunk emlékére, amelyhez régóta csatlakozott az újkenyér hálaadó istentisztelete, vagyis a mindennapi kenyerünk megtermelésének és mennyei ajándékozásának az áhítatos alkalma. Sok egyházközségben fonják még évente az aranyló kalászokból a búzakoszorút, benne a kereszttel.