Maarten J. Aalders: Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum

Bij deze een aankondiging van mijn boek over Nederlandse en Hongaarse protestanten dat binnenkort verschijnt.

Aan het einde van 1919, na de Eerste Wereldoorlog, het communistische regime van Béla Kun en de Roemeense bezetting, was Hongarije failliet. Het land kon zelfs zijn eigen kinderen niet meer voeden. De roep om hulp leidde tot liefdadigheidsacties, ook in Nederland. Centraal stonden de zogenaamde kindertreinen, waarmee van 1920 – 1930 meer dan 28.000 Hongaarse kinderen voor enige maanden naar Nederland kwamen om bij te komen van alle rampspoed en aan te sterken. Gelijktijdig daarmee kwam het tot een intensieve culturele uitwisseling, onder meer op kerkelijk-theologisch gebied. In dit boek worden deze contacten tussen Nederlandse en Hongaarse protestanten in kaart gebracht en geanalyseerd. 

Het boek is verkrijgbaar in de boekwinkel en wordt uitgegeven door uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld, ISBN 978 90 5560 586 6. Naar verwachting zal het boek in de maand mei verschijnen. Op 7 juli aanstaande zal er in Kampen een kleine presentatie plaatsvinden. Indien mogelijk zal dit met publiek gebeuren, maar in ieder geval ook als online-bijeenkomst.

Je bent hartelijk welkom, nadere informatie volgt.

Verscheen oorspronkelijk in uitgave 2021/3-4 van de Zwollei Harangszó, die in zijn geheel hier gedownload kan worden.