Zwollei Harangszó – III. évfolyam (2020)

#26 Zwollei Harangszó 2020/14
A tartalomból: Hágai Magyar Énekkar ünnepi videójaWass Albert: Karácsonyi versek I.Wass Albert: Karácsonyi versek II.Karácsony régen és ma GyörgyfalvánGárdonyi Géza: Fel nagy örömre!Topolánszky Ákos belgiumi református lelkipásztor üdvözlete 2020 decemberében – Ágoston András : A Közmédia Év Embere Díjával ismerték el Karikó Katalin biokémikusnak a Covid-19 elleni harcát – Egy nemzedék múlva eltűnik a kárpátaljai magyarság? – Interjú Radvánszky Ferenc református lelkésszel – Megemlékezés Huszár Vilmos magyar festőművész születésnapjárólPresbiteri gyűlés 2020. december 28-ánUrki magyar istentisztelet és ünnepély Karácsony Másodnapján – Kettős keresztelő 2020 december 13-án – Hegyi Barnabás, a Mátyás-templom karnagya – Lobozár-Franges Gizella mese-ajándékai – Apró Kamill és Bibi adventi kalandja – Sólyom Uzonka Lilla: Fény a sötétbenFeestelijke begroeting door Irénke en Attila KelemenSnijders Tünde: A türelem nagy áldás – In Memoriam – Hollandiában és Belgiumban élő aktív, vagy tanulmányokat folytató magyar református lelkészek, lelkész jellegűek, szolgálatuktól megváltak, illetve nyugdíjas lelkipásztorok 2020 november 30-án – Ostoros csattogtató esztendő fordulójának küszöbén – Pilinszky János: Mindennapok és ünnepek – Köszönet az Úrnak – Szent II. János Pál imája

#25 Zwollei Harangszó 2020/13
A tartalomból: D. Dr. Kozma Zsolt: Karácsony és új élet – Betlehemi csillag – Az Istennek szent angyalaKönyvszemle: Bert de Leede – Ciska Stark : Az ige kibontakozásaKönyvszemle: Nico ter Linden: Az a hír járja (A sorozat második kötete: Máté és Márk evangéliuma)Könyvszemle: Kozma Zsolt – Tunyogi Lehel: Mérlegen. Önéletrajzi beszélgetések – Tőkés László: Kiútkeresés a hazugság világából – Ó, terjeszd ki, Jézusom, oltalmazó szárnyadHans Végh: Mijn tropenjaren. Ervaringen van een predikant op Curaçao – Makkay József: Amikor a halálra ítélt kegyelmet kapott – Tőkés László az 1989-es népfelkelés előzményeiről, az elszámoltatás elmaradásáról – Orbán János: A karácsonyfát Szentmátéban az angyal hoztaRostás Kriszta Tímea: PLANTAGEKERK: A NAGY ÖRÖM, 2020, december hatKettős keresztelő 2020 december 13-ánKomarnicki Egon 100 évesRavasz László karácsonyi igehirdetése 1929-bőlAz én lelkem szép csendesen Nyugszik csak az Úristenben

#24 Zwollei Harangszó 2020/12
A tartalomból: Hanna Lam: De mensen van voorbij – Dr. Bakos Gergely: “Hogy Isten legyen minden mindenben” – Zengd Jézus nevét, zengd, világ, Őt, angyalok, áldjátok! – Kilencven éve született Hegedűs Lóránt – Dr. Békefy Lajos: Örökkévalóság vasárnapja ; A ZDF tv is közvetíti az országos emlékezést – világjárvány idejének igei útmutatója – Urbán Ákos: Fohász a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) közgyűlésének a kezdete előtt – November 15: A Magyar Szórvány napja – Nt. Lédán István: Nincs pusztulásra készült edényŐszinte részvéttel Török Sándor testvérünknekSnijders Tünde búcsúzik Édesapjától – Cservenka Judit: Halzl Józsefre emlékezünk – Juhász Gyula: Consolatio – Eltemették Szőcs Gézát – Kenéz Ferenc: Egy holland ősz hátterében

#23 Zwollei Harangszó 2020/11
A tartalomból: Bethlen Gábor szobra MarosvásárhelyenTőkés László: Balog Zoltán lelkipásztor köszöntése – Balog Zoltán a Dunamelléki Református Egyházkerület új püspöke – Orbán Viktor: Aligha találunk példát arra, hogy egy miniszterből püspök legyen – Igazi ajándék – 56-os megemlékezések Kanada-szerte a koronavírus járvány idején – Október 31-én három kiállítással tisztelegtek a protestantizmus előtt Gyulafehérváron – Memento Mori: elhunyt szeretteikre emlékeztek november elsején Erdélyben – Egy szál gyertya az ablakban – Tüski Márta: Hinni taníts Uram, kérni tanítsBelgiumi Protestáns Gyülekezet: új lelkipásztor! Ígéretes kezdet!Levensbeschrijving – Hadnagy Edina Melánia marosvásárhelyi testvérünk bemutatkozása – Demény Attila: Lacrimosa Szőcs Gézának – Elhunyt Jochem Douma, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia díszdoktoraKelemen Csongor: Hol vagy, Uram?

#22 Zwollei Harangszó 2020/10
A tartalomból: Királyi örökség – Emlékezés a magyar forradalom és szabadségharc hatvanadik évfordulóján. Anno 2016Az 1956-os magyar menekültek zászlója – Ramon Cué Romano: Magadra hagytunk tégedetRotterdamban 1956-ról emlékeztek. Anno 2011Avanti ragazzi di BudaPlacid atya: A túlélés szabályaiElvis Presley elhíresült dala – Kiss Réka:1956 és a református egyház (részlet) – Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc emléknapja Hollandiában. A Hollandia Magyar Szövetség hirdetése. – Presbiteri beiktatás – Levensgeschiedenis Erzsébet Végh-JakosTestvéri kapcsolatunk néhai Végh József hágai lelkipásztorral és családjávalOuwsterhaulei presbiter baráti látogatása Rettegen: 1995 – Hozok egy kis szint a kórházba….!!! Exposition in pandemic time – Nagy Tibor Sándor: Az ÚR vezérelt engem ezen az úton … (1Móz 24,27) – Tünde Snijders: Harminc év, akkor és most – A reformáció és irányzatai – Háládatosság – Dankbaarheid

#21 Zwollei Harangszó 2020/8-9
A tartalomból: Szent István napi megemlékezés Zwolléban – Magyar állami kitüntetések Hollandiában élő magyaroknakSnijders Tünde kiállítása Zwolléban: 2019 karácsony nagyhetébenDencz Zsuzsanna: Immer mens zijn, wat u ook wordt aangedaan. Ter herinnering aan mijn vader, kézdivásárhelyi dr. Ákos Dencz [orig. titel: “Ember lenni mindég, minden körülményben”] – Nagysármási dokumentumfilmben Klaas Eldering lelkész emlékezik id. Hermán Jánosra – Andrássy Árpád: Nagysármás: Id. Hermán János nagysármasi lelkipásztor magyar közösséget, és a közéletet szervező munkájáról – Ötvös Gábor, akinek a holland neve Derk Jansen – Hollandiából hazafelé tartó gyermekvonat történetéről tudósított a „Magyar Nemzet” – Hermán Mostert Johanna Jirina kereszteléseKonfirmált ifjaink a Hágai GyülekezetbenSnijders-Dósa Tünde: Egészséges gyökérDr. Berta Balázs és dr. Berta-Érsek Réka kecskeméti leveleIsmét magyar teológusok KampenbenRostás Kriszta Tímea: SzerénaKaspers Valéria Christina születéseFényképek Végh József lelkipásztor testvérünk egykori alkotásairól – Rövid arkangyal-tan Mihály főangyal napján: 2020 szept 29 – Dr. Varga Pál: Visszapillantás egy konferenciára – Az aradi vértanúk halálának évfordulója – Vianen most is hiányzik! – Wagner Szilárd: Új lendülettel?Tárnok Eszter Lídia presbiterünk bemutatkozása – Egyre szélesebb összefogás segíti a székely petíció ügyét (About the Székely initiative)

#20 Zwollei Harangszó 2020/6-7
A tartalomból: A Zwollei Magyar Református Egyházközség hírei – Munkácsy Mihály: Mosónők. Többen is úgy feltételezik, hogy Hollandiában készült 1871-ben – Trianoni megmlékezés: George Herbert: The Windows Barabás Samú, kolozsvári espres prédikációja, mely elhangzott 1920. június 4-én a Kálvin téri templomban Elvégeztetett! A Budapesti Hírlap 1920. június 5-i számának vezércikke. – Trianoni sajtószemle – Végh Hans: In Memoriam József VéghDrs. Jaap Wiegers visszaemlékezése – Születésnapi gratuláció Tóth Miklósnak, 95. születésnapja alkalmából – Zwollei gyülekezeti életünk jelentős változásairól Snijders-Dózsa Tünde testvérünk tudósítDrs. Sógor Géza: Hollandiai szolgálatok 1989-2016 – Szent István napi megemlékezés

#19 Zwollei Harangszó 2020/5 – Húsvéttól Pünkösdig
A tartalomból: Tanulmány Jan Amos Comeniusról – “Világ és lélek szerént való fejedelmi nő”: Lórántffy Zsuzsánna – Dr. Tóth Miklós: Helyünk a világban a 21. században és azután – Június 4: A Nemzeti Összetartozás Napja – Gondolatok a román Trianon-nap kapcsán „ Ziua Tratatului de la Trianon” – Deuten-Makkai Réka bemutakozása – Búcsúzik Szvák Anna KCSP ösztöndíjas testvérünk – Rostás Kriszta Tímea: „Tessék beállni a sarokba!” – „Gyermekvonatok” – nemzetközi konferencia volt KAMPEN városában, 2020. febr. 6-7 napjain – Adieu! Levél Németh Piroskától

#18 Zwollei Harangszó 2020/4 – Húsvéttól Pünkösdig – Német Piroska Melléklet 
A tartalomból: A Zwollei Magyar Református Egyházközség hírei – Húsvéttól Pünkösdig – Németh Piroska búcsúzik – Aerdenhout „magyaros” templomaHermán M. János: Mendlik Oszkár híre, neve… – Bogdán Zsolt interjú – Némethné Scherman Piroska Mária: Istenszimbólumok a Bibliában. Böjti szelek, avagy utolsó bibliaóra Rotterdamban – Békefy Lajos: D. Bonhoeffer mártíriuma – Isky Ibolya: Lucskay Erzsébetről – Búcsúzik Németh Piroska presbiter testvérünk

#17 Zwollei Harangszó 2020/3 – Húsvéti szám
A tartalomból: Reményik Sándor: Egyszer talán majd mégis vége lesz – Kaszás e földön a Halál (Domokos Pál Péter (1901-1992) gyűjtése, Istensegíts (Bukovina), 1955) – Akinek van füle a hallásra, hallja! – Rostás Kriszta Tímea: Nagypénteki gondolatok – Interjú Truczkai József presbiter testvérünkkel – Ne! Ne állítsanak Lenin-szobrot Németországban! – Reményik Sándor: Üres templomban – Gyermekvonatok” –nemzetközi konferencia volt KAMPEN városában, 2020. febr. 6-7 napjain – A Zwollei Magyar Református Egyházközség hírei.

#16 Zwollei Harangszó 2020/2
A tartalomból:
A Zwollei Magyar Református Egyházközség hírei –-id. Pieter Brueghel festménye: Keresztelő Szent János prédikációja —”Gyermekvonatok” indultak 100 éve: Knébel Miklós szolgálata (1892-1949)—- „Gyermekvonat” konferencia, Kampen —Hágai istentisztelet nt. Csanády Ágnes szolgálatával

# 15 Zwollei Harangszó 2020/1
A tartalomból:
A Zwollei Magyar Református Egyházközség hírei – Gróf Széchenyi István Hollandiában – „Gyermekvonatok”… 100 éve – Clinge Fledderus holland konzul emlékezete – Bálint Benczédi István unitárius püspök: ”A hit cselekedetek nélkül halott” – „Gyermekvonat” konferenciák Kampenben (február) és Budapesten (május) – Urbán Ákos gondnok bemutatkozása