Rostás Kriszta Tímea: Házból ki, templomba be

Kis zwollei magyar gyülekezetünk számára, idén immár másodjára nyílt alkalmunk megszokott templomunkban ismét személyesen találkozni, ez alkalommal május 9-én. A koronavírus okozta körülmények ezt megnehezítették számunkra, és ideig-óráig megfosztattunk az értékes személyes találkozásoktól. Presbiteri gyűlésünkön, amelyet online tartottunk az istentiszteletet megelőzően május hatodikán, Kelemen Csongor lelkipásztorunk a Zákeus történetet választotta alapigének ezen lélekbeli együttlét alkalmával. Azért választotta ezt, mert kiemelte ezáltal a megmentő személyes találkozásoknak a fontosságát. És most végre, május 9-én ismét együtt lehettünk és micsoda pompás alkalom volt ez! Snijders Tünde és Szilágyi Árpád presbiteri esküt tehettek, Berekmári Filep Annamária és Truczkai Adrienn pedig diakónusi esküt. Búcsút vettünk a szülőföldjére visszatérő Vasné Mácza Sarolta lelkipásztortól és férjétől, dr. Vas Zsolttól. Istentiszteletünkön a Hágai Magyar Quintet csodaszép zenés szolgálatot végzett, Kovács Kata karnagy vezényletével. Utoljára, de nem utolsó sorban azt is megemlítjük, hogy Hermán Mostert Dániel Otto egy szép Dsida Jenő verset szavalt az Édesanyák tiszteletére. (Dsida Jenő: Hálaadás. A holland fordítást írásban vehettük kézhez, Hannie Herman Mostert tollából). Olyan jó volt ezeket a csodás eseményeket nem egy képernyőt bámulva követni, hanem élőben, színekben, pompában, egy jó akusztikájú, és az alkalomhoz feldíszített templomban megélni. Átérezni az esküt tevők buzgalmát, a búcsúzók könnyszavát, a hágai kórus angyali énekeit és mindenik szolgálatot tevő testvérünknek a lelkességét. Reméljük, hogy most már egyre több alkalmunk lesz az istentiszteleteket személyesen is megélni. Istennel való megmentő találkozással első sorban, de testvéreinkkel való megmentő találkozásokra is vágyakozva!

Új klenódiumaink. Urbán Ákos gondnok és Urbán-
Kátay Emőke ajándéka

Kelt 2021. május 31-én

Megjelent a Zwollei Harangszó 2021/7 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.