Dr. Tóth Miklós köszöntése

Kedves Miklós!

Születésnapod alkalmával szívélyes üdvözletünket küldjük a magunk és a zwollei gyülekezet nevében.

E jeles alkalommal a XC Zsoltár üzenetével, annak magasztos érzésével gondolunk Reád, hangsúlyozva, hogy a hitbeli bizodalom mennyire összeköt minket az istenfélő holland és magyar néppel.

Martin Buber teológiai gondolkozásából idézzük, hogy az emlékezés és a megváltás együvé tartoznak, tehát ezért is kívánjuk, hogy légy jó egészségben és szeretettel kérjük, hogy a jelen vagy a múlt dolgaira nézve ajándékozzál meg minket egy emlékirattal. /Hebe Kohlbrugge, éppen a századik születésnapján adta át szerkesztett változatban azt, ami szerinte még hiányzott és kiteljesítette az életművét. /

Kedves Miklós!

Úgy véljük, hogy a hollandiai magyarság – többek hozzájárulásával – nemcsak a Mikes Kelemen Kör megalapítását, hanem annak hetvenéves fennmaradását is néked köszönheti, és még annyi, az egyházhoz és a szülőföldünkhöz fűződő szellemi szolgálatod sikeréhez gratulálunk.

A Zwollei Magyar Református Egyházközség Presbitériumának a nevében is köszöntünk Téged. Kiváló tisztelettel: Hermán M. János nyugalmazott lelkipásztor

Zwolle, 2021 augusztus 6-án