Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége. Beszámoló, Visegrád 2021

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége taggyülekezeteinek küldöttei 2021. szeptember 2-5. között Visegrádon tartották meg az éves közgyűlésüket. Kilenc ország magyar diaszpóra gyülekezeteit képviselte 40 résztvevő.

A magyarországi helyszínválasztás lehetővé tette a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház vezetőivel és képviselőivel, valamint Magyarország Kormánya egyházi és nemzetiségi államtitkárság képviselőjével való tanácskozást. A 2021-es találkozó célja a diaszpórában működő gyülekezetek életének bemutatása, közös tervek megfogalmazása, az anyaegyházakkal való kapcsolat erősítése volt.

Haáz Sándor karnagy vezetésével Szentegyháza gyermekkórusa lépett fel Visegrádon

A konferencián részt vett a Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében dr. Fabiny Tamás, a MEE elnök-püspöke, Cselovszkyné dr. Tarr Klára, a MEE Országos Iroda Ökumenikus és Külügyi Osztály osztályvezetője, Tölgyesi Ágnes, külhoni magyarság koordinátor; a Magyarországi Református Egyház képviseletében Ft. Balog Zoltán, a MRE Zsinatának lelkészi elnöke, Ft. Steinbach József, Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, MEÖT elnöke, Gér András zsinati tanácsos, Czanik András Kárpát-medencei referens; Magyarország Kormánya képviseletében dr. Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.

Az elhangzott gyülekezeti beszámolók részletes tájékoztatást nyújtottak a meghívott vendégek számára. Ezt követően az egyházi és állami képviselők adtak számot a külhoni magyarság iránti felelősségvállalásukról, az együttműködés erősítéséről és a támogatási lehetőségekről. A közgyűlésen elhangzott fontos témák a következők voltak: kölcsönös tájékoztatás a kivándorlókról és hazatelepülőkről, testvérgyülekezeti kapcsolatok erősítése, a központi és egységes anyakönyvvezetés kérdése, a támogatások koordinálása, a lelkészi szolgálatok folytonosságának biztosítása. A további együttműködés eredményessége érdekében feladatként fogalmazódott meg a nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek feltérképezése és felmérése. Az együttműködés megerősítése érdekében a közgyűlés fontosnak tartja a Kárpát-medencei egyházi szervezetekben való hivatalos képviseletet.

A németországi Badeni Magyar Protestáns Gyülekezetek felvételüket kérték a Szövetség taggyülekezetei sorába, melyet a közgyűlés egyhangúlag megszavazott. Újabb gyülekezetek felvétele a Szövetség további szándéka.

Záróistentisztelet a dömösi református templomban

A NYEMPGYSZ gyülekezeteiben az elmúlt nehéz időszak ellenére is elkötelezett és eredményes igehirdetői, lelkigondozói és diakóniai munka folyt. A modern média lehetőségeit is kihasználva folyamatos volt a gyülekezeti élet, ezáltal lehetővé vált kisebb-nagyobb körben, ill. határokon átívelő egyházi rendezvények megvalósítása. A közgyűlés tagjai kiemelten fontos feladatnak tekintik a gyermek- és ifjúsági missziót. Ez a szolgálati terület lehetőséget nyújt a hazai és a nyugat-európai magyar ifjúság számára szervezett közös programokra.

A Szövetség tagjai reménységgel tekintenek az előttük álló feladatok és kihívások elé, tudva azt, hogy „akik az Úrban bíznak, erejük megújul.”

A NYEMPGYSZ közgyűlése nevében:

Karvansky Mónika elnök        Gémes Pál társelnök               Jaskó Irén titkár

Visegrád, 2021. szeptember 5

A nagyszabású és fajsúlyos konferencián készült fényképek (Deák Péter, Szánthó András és Bán István felvételei) a Szövetség honlapján tekinthetők meg: http://www.credo-hu-we.org/gallery/2021visegrad/photos/DSC_9637.html

Megjelent a Zwollei Harangszó 2021/9-10 számában, mely teljes terjedelmében letölthető innen.