A nyugati magyar diaszpóra életéből

  • Szatmári Judit:”Ember az országút szélén” A Nyugatra menekülő magyarság és a Nyugateurópai Protestáns Lelkigondozói Szolgálat 1945-1950. PDF
  • Dr.Hermán M. János: Magyar protestáns menekültek pásztorolása nyugateurópai államokban 1944-től 1956-ig. A landshuti Magyar Protestáns Iroda és a Magyar Református Központi Iroda létrehozásának a műve 1945-ben. — Iratmisszió, valamint a lelkészek, lelkigondozók meg diakónusok névsora Ausztriában és Németországban az 1950-es esztendőben. PDF

  • Dr.Hermán M. János: Hatvan éve alakult a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat (1957-2017). PDF

%d blogger ezt szereti:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close