A Hollandiai Magyar Szövetség elnökének megnyitó beszéde az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 65. évfordulóján

Urbán Ákos, Hága, Kloosterkerk, 2021. október 23-án

Tisztelt ünneplő közönség, hölgyeim és uraim, kedves barátaink!

A Hollandiai Magyar Szövetség vezetősége nevében köszönöm, hogy elfogadták meghívónkat és együtt emlékezhetünk az 1956-os magyar forradalomra és szabadságharcra, a magyarok fellázadására a zsarnok sztálinista rendszer ellen. Az esemény 65 évvel ezelőtt az egész világot megrendítette, a kommunizmus eszménye pedig hitelét veszítette.

Nemzeti ünnepünkön ma a kegyeletünket rójuk le a szabadságharc hősei előtt. Hálával és köszönettel emlékezünk a megtorlás elől elmenekült többezer honfitársunk Hollandiában való nagylelkű befogadására. A szabad világban azt reméltük, hogy a bukott kommunizmus semmilyen formában sem térhet vissza a világ társadalmi szerveződéseiben.

A Hollandiai Magyar Szövetség fennállásától, 1957-től kezdve minden esztendőben megemlékezik ’56-ról. Öt esztendőnként, mint most is, országos nagyszabású alkalommal, amikor találkozunk, egymásnak örülünk és közösen emlékezünk a forradalom Hollandiába került részvevőivel és szemtanúival. Közülük már sokan elköltöztek az örökkévalóságba, sokan idős koruk miatt nem tudtak eljönni.

A minap telefonhívást kaptam Nagy Hédy asszonytól, ő sem tud itt lenni, de lélekben együtt van velünk ebben az órában.

Elmesélte, ott volt a Sztálin szobor ledöntésénél. Az acéldrótkötelet az újpesti munkások hozták, többször elszakadt Sztálin nyakán, ilyenkor néma csend támadt, de új és erősebb kötelet hoztak. Az utolsó próbálkozás után, amikor már csak a csizma maradt a helyén, halálos csend lett úrrá az embereken. Aztán egy szívvel és lélekkel könnyebbültek meg, majd teljesen elhallgatott a nagy tömeg.

Hálás szívvel emlékszik az őket, az ötvenhatosokat nagy szeretettel fogadó hollandiai magyarokra, akik, akár a húszas években a gyerekvonattal érkezettek, vagy később a 45 előtt vagy 48 után érkezettek: mindent elkövettek a megsegítésükre. – A neveiket is hálásan említette.

Ezeken az ötéves évfordulókon én személyesen 50 évvel ezelőtt vettem részt, éspedig először a 15 éves évfordulón 1971-ben az utrechti, mostani nevén a Beatrix Theater-ben. Igen, megható és feledhetetlen volt a magyarok hálaadása!

Ilyen méltóságteljes, bensőséges ünnepi megemlékezést kívánok minden jelenlévő, kedves ünneplőnek.

Köszönetünket szeretném kifejezni dr. Kocsis András nagykövet úrnak az ünnepi köszöntőért, Kántor Zoltán úrnak, a Nemzetpolitikai Kutatóintézeti igazgatójának és Jankovich  de Jeszenice József úrnak az ünnepi beszédek magtartásáért.

Külön köszönetünk a kulturális program szervezőjének, továbbá a műsor előadóinak: Kovács Kata zenei szervezőnek, énekművésznek, Tóth Valentina zongoraművésznek, Kirkósa Orsolya operaénekesnek, Lachegyi Máté zeneművésznek, Bálint Gábor operaénekesnek, Hoeks-Györky Zsuzsa szavaló művésznek, a Hágai Quartet tagjainak, az Amszterdami- és a Hágai Magyar Énekkar tagjainak. Köszönöm figyelmüket

Megjelent a Zwollei Harangszó 2021/11 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.