Magyar istentiszteletek Ouwsterhaule (Frízland) református templomában 1984 és 1988 között

Az alábbi fényképeket Baranyai András testvérünk készítette az 1988 júniusában tartott utolsó ouwsterhaulei istentiszteletünkről.

Ouwsteraule után Heerenveen egyik, nederlands-gereformeerd gyülekezetében tartottuk a magyar istentiszteleteket 1992-ig.

Frízlandban 1984 tavaszától 1992 őszéig összesen 105, azaz százöt magyar istentiszteletet tartottunk Urbán Ákos testvérünk gondnoksága és Hermán M. János ottani lelkipásztorsága idején.

Eredetileg megjelent a Zwollei Harangszó 2021/3-4. számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.