Belgiumi Protestáns Gyülekezet: új lelkipásztor! Ígéretes kezdet!

Kedves Testvérek!

Az új rend szerint minden vasárnapon igei alkalmon vehetünk részt a gyülekezet közösségében. A múlt vasárnapon istentiszteletre került sor, ahol az Úr az irgalmas samaritánuson, tehát egy társadalomból kirekesztett istenhírnökön keresztül tanított bennünket. A mostani vasárnapon bibliaórát tartunk, ami az istentiszteletekhez képest egy még közvetlenebb és az egymás közötti megosztást is lehetővé tevő alkalom.

Ahogy a presbitériumban erről megegyeztünk, a bibliaórákon a Prédikátor könyvével foglalkozunk, annak fejezetein keresztül lépdelünk a mi Urunk segítségével és vezetésével istenfélelemre (követésre), amiről tudjuk, hogy a bölcsesség kezdete.

A prédikátor könyvének 3. fejezetében található jól ismert első nyolc vers az az eredetileg ritmikus versbe szedett bölcselet, ami szerint mindennek megvan a maga ideje. Életünket meghatározó fogalompárok között igazít ott el az Ige. Hálát adhatunk, hogy most pedig ismét megvan az ideje a felkészülésnek és a közös bibliaolvasásának, és megvan az ideje az együttes elmélyedésnek és megtisztító imádságnak is. Erre kapunk most el- és meghívást az Úrtól. Buzdítalak Benneteket, hogy fogadjuk el, és a halottak napja alkalmából is ünnepeljük közösen az élet Istenét!

Javaslom, hogy felkészülésképpen az első fejezetet olvassuk el mindannyian a könyvből!

Testvéri köszöntéssel:

Topolánszky Ákos lelkész és Németh István gondnok — Levelezési cím: reformatus.be@gmail.com  

Topic: Belgiumi Protestáns Gyülekezet online bibliaóra   —  https://us02web.zoom.us/j/82154123411 Facebook: https://www.facebook.com/brusszeli.gyulekezet

/A Belgiumi Protestáns Gyülekezet  honlapja jelenleg gondozatlan, időszerű üzenetet nem hordoz, reméljük hogy ezt az ügyet is orvosolják. /

Jelen írás eredetileg megjelent a Zwollei Harangszó 2020/11 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.