Elhunyt Jochem Douma, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia diszdoktora

Douma professzor nyolcvannyolc évvel ezelőtt, 1931 november 23-án  született  a  hollandiai  Stadskanaal községben, elhunyt 2020 nov. 7-én. Ismeretes, hogy 1944-től szülei a Vrijgemaakt Gereformeerde  Kerk tagjai lettek. Teológiai  tanulmányait  Kampenben  és  Amszterdamban  végezte.  1961-től  1968-ig  a  rijnsburgi,  majd  1968-tól 1970-ig a brunssumi gyülekezet lelkésze volt.  1966-ban   szerzett   doktori   fokozatot.   Disszertációjának   címe:   Algemene genade.  Uiteenzetting,  vergelijking  en  beoordeling  van  de  opvattingen  van  A. Kuyper, K. Schilder en Joh. Calvijn over “algemene genade”  (Az általános kegyelem. A. Kuyper, K. Schilder és Kálvin általános kegyelemről való felfogásainak elemzése, összehasonlítása és megítélése). 1970-től  egészen  nyugdíjba  vonulásáig,  1997-ig  a  kampeni  teológia  professzora volt, ahol keresztyén etikát, filozófiatörténetet és teológiai enciklopédiát tanított. Emellett 1993 és 1998 között az Amszterdami Szabadegyetemen orvosi etikát oktatott. Douma fő kutatási területe a keresztyén etika, a református filozófia és az ószövetségi  exegézis.  Legismertebb  műve  a  15  kötetben  megjelent  Ethische bezinning  (Etikai  elmélkedés).  Etikai  tárgyú  írásai  még:  Christelijke  ethiek (1976-1978), Ethiek  en  recht  (1990),  Grondslagen  christelijke  ethiek  (1999),  Abortus    (1984),    Medische    ethiek    (1997). Rendszeresen    publikált a Nederlands Dagblad című egyházi újságban. Részt vett  a  holland  kormány  orvosi  etikával  foglalkozó  bizottságának  munkájában. VBOK: 1981 és 1996   közt a Vereniging   ter   Bescherming   van   het   Ongeboren  Kind  (Meg  nem  született  Gyermekeket  Védő  Egyesület)  elnöke  volt. Beatrix  holland királynő 1996-ban az Oranje-Nassau Rend tisztikeresztjével tüntette ki. A Sárospataki Református Kollégium alapításának 475. jubileumi évében, 2006. augusztus 19-én a Sárospataki Teológiai Akadémia tiszteletbeli tanárává avatta. A 2014-es évek  egyházi változásai (nők tisztségviselése, Stefan Paas professzori kinevezése, stb.) miatt kilépett  a korábbi egyházából és egy másik csoportosulás híve lett. —–  Mérvadó művei a magyar nyelvterületre is eljutottak: A gyermekkeresztség és a megtérés. Bp. 1991. Iránytű;  A Tízparancsolat. Budapest, 1994. Ford. Czanik Péter; Házasság és szexualitás: válás és abortusz. Gödöllő, 1998, Iránytű kiadó.

Eredetileg megjelent a Zwollei Harangszó 2020/11 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.