Rostás Kriszta Tímea: Nagypénteki gondolatok

Minden alkotás fájdalomból születik,
Gyarló ember egyszerű hagyatéka,
Szavaknak leírása, lelkének feltárása,
Átok és áldás, Isten ajándéka.
S e fájdalom lelki éhségből fakad
Szerelem, honvágy, magány, zűrzavar,
Vagy kit marcangol kegyetlen testi baj;
Vagy vírusosan terjedő, tán halált hozó kór,
minden léptünkben káosz és nyomor.
Ez a bűn minden következője, lelki éhségünk eredendője,
Hogy mi itt most egyedül, magunkra hagyatva,
Otthonunk börtönében várhatunk sorsunkra.

De Ő bűneinket felvéve, gyengeségben hatalom,
Mily áldott és megmentő ez isteni fájdalom:
„Eli, Eli, Lama Sabachthani?” avagy „Én Istenem, én Istenem miért hagytál el engemet?»
S Isten akkor Magát Magától tagadta meg.
„Eli, Eli, Lama Sabachthani?”
S a függöny felhasad-
Sötét völgyön átkelve, lőn harmadnap Virradat.

Egy új kezdet!
Hogy bárki bármit újrakezdhet,
Mert új, megváltó, örök remény a harmadnapi Virradat.
S akiből most mind Szó fakad:
Áldja, Ki minket szeretetével eláraszt,
Ki nemcsak Fiát, de minket is feltámaszt!

Zwolle, 2020 április 10

Első ízben megjelent a Zwollei Harangszó 2020/3 számában, ami teljes terjedelmében letölthető innen.