Fényképek Végh József lelkipásztor testvérünk egykori alkotásairól

Drs. Végh József (Kecskemét, 1925 – Hága, 2016) neves hollandiai lelkipásztor volt, közismert „holland” teológus, aki nyugdíjba vonulása (1987) után a képzőművészetnek élt. A hollandiai magyar ügyekkel csendes erőként foglalkozott, kerülte a lármás emberek társaságát. Életútjára nézve: Budapesten végezte el a teológiát, 1947-től 1949-ig az amszterdami Vrije Universiteit hallgatója, 1952-ben házasodott, felesége leénykori neve Jakos Erzsébet. Felszentelését követően a lelkészi állomáshelyei: Wons (Friesland), Andijk, Boechout (Belgium), Amsterdam-West, Aalsmeer és Scheveningen. A Zilverschoonstraat 2. szám alatti hágai lakásuk a szép és hatalmas könyvtáráról volt híres, magyar vonatkozásban is.

Egyik alapítója a Hollandiai Mikes Kelemen Körnek (Utrecht, 1951) és társszerkesztője 1957-től a „Jöjjetek” című fontos egyházi lapnak. („Jőjjetek”, alapítva 1948-ban. Az újság hollandiai kiadási jogát az Ausztriai Magyar Protestáns Lelkigondozó Szolgálattól vásárolta meg a hollandiai Admiraal de Ruyter Fonds.)

Drs. Végh József elnöke volt a „Deputaatschap voor de Geestelijke Verzorging van Hongaren in Nederland” elnevezésű zsinati bizottságnak és ő volt a Johannes Calvijnstichting kurátora. Dr. Henk v.d. Graaf lp. Társaságában hivatalosan volt jelen a frízlandi beiktatásunk alkalmával. — Az üvegre festett művek lelőhelye: Het kerkelijk centrum «De Spil» in Kudelstaart, consistorie. E helyen is szeretettel köszönjük drs. Hans Végh segítségét.

Jelen cikk első ízben a Zwollei Harangszó 2020/8-9 számában jelent meg, mely teljes terjedelmében letölthető innen.

A cikkben hivatkozott “Jöjjetek” keresztyén havi lap összes lapszáma elérhető az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívumában, itt.