Tüski Márta: Hinni taníts Uram, kérni taníts

/Nt. Tüski Márti lelkész írását belső indításból osztjuk meg mindazokkal, akik várják a Vianeni Otthon megnyitását és az alkalmat, hogy segítséget nyújthassanak az épület rendbetételében és adminisztrálásában, illetve a Lelkigondozó Alapítvány küldetésének a hittel való betöltésében. Vianen óriási szabadtéri lehetőségeivel nem élni, a mostani járványos helyzetben elmulasztani azt a védett helyet az amfiteátrumban, bizony kár. Tudomásunk szerint pillanatnyilag huszonkét vagy huszonhárom magyar protestáns lelkész él Hollandia területén, akik közül több is alkalmas a tanításra, lelkészi szolgálat végzésére és segítség nyújtására./

Kedves Olvasó!

Hinni taníts Uram, kérni taníts

Akkor, 1956-ban és ma, 2020-ban: tanítson az Úr minket hinni, kérni!

Ez volt az egyik legtöbbet énekelt ének az ’56-os megemlékezéseken. Azért, mert édesapám sokszor választotta? Azért mert mindenki szívesen énekelte? Azért mert nem csak ‘reformátusoknak’ elfogadható a szöveg?

Azt gondolom, azért, mert senki nem tud magától hinni, kérni. A hit nem egy adottság a mai értelmében. Nem egy ügyesség, képesség, mint amit bele írunk az önéletrajzunkba, ha be kell mutatni önmagunkat.

A hit ajándék, szó szerint: valami, ami adatott neked.

Főleg akkor nehéz hinni, ha az élet stresszes, ha nagy döntéseket kell hozni. Nehéz hinni akkor, amikor az életünk tele van sok bajjal. Nem az élet vagy a baj tanít hinni, kérni. Az inkább káromkodni tanít: olyan az, mint egy ősi üvöltés. Ha eljutunk odáig, hogy Isten felé fordítjuk kiáltásunkat, akkor Isten adja a hitet, adja, hogy mit kérjünk, úgymint vigasztalást. Az imádságunk olyan, mint egy akasztó, amire rá akaszthatjuk kiáltásainkat és így lehet a szavunkat irányítani Valaki felé. Nincs szükséged erre? Minden megemlékezésen minden magyar ezt kéri Istentől, ‘hivő’, nem ‘hivő’ együtt: ‘Isten áldd meg a magyart’. Mivel áldja Isten a magyart? Hittel, ami  látást ad, hogy miben legyen bőségünk, ami aztán jó kedvre derít…

Jelen írás megjelent a Zwollei Harangszó 2020/11 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.