Konfirmált ifjaink a Hágai Gyülekezetben

Szeptember 20-án, a hágai Marlotkerk templomában 15 órai kezdettel konfirmációi fogadalmat tett: Vas Dorottya, Csanády Emma és Csanády Ambrus.

Szabó Emőke lelkipásztor Facebook bejegyzése:” Szeptember 20-án Isten kegyelméből konfirmációs istentiszteletet tarthattunk Hágában. Isten adja, hogy mindig hitben éljetek, hitben járjatok: Dorottya, Emma és Ambrus!”

Az istentiszteleten, mely egyben a Hágai Magyar Óvoda és Iskola tanévnyitó istentisztelete is volt, felköszöntötték a hágai gyülekezetet alapító 95 éves lelkészt, Dr. Tóth Miklóst. – A Zwollei Egyházközség részéről Urbán Ákos gondnok, a Hollandiai Magyar Szövetség elnöke tette tiszteletét.

Van Bolhuis-Szabó Emőke volt az ünnepi istentisztelet szolgálattevő lelkésze. Gyermekistentiszteletet tartott: Paál Károly. Orgonált: Deuten-Makkai Réka. Fellépett a Hágai Magyar Énekkar, Kovács Kata vezetésével. A gyermekfelügyeletről Balog Nauzika gondoskodott.

Mácza Sarolta református lelkész, édesanyaként ezt írta a facebookon látható fényképek kísérőszövegébe:” Dorottya lányom konfirmációja, 2020. szeptember 20. Hága, Hollandia.
Ezúton is köszönöm Szabó Emőkének és minden szolgáló testvéremnek a lélekemelő istentiszteletet. Isten áldja a Hágai Magyar Gyülekezetet! SDG!”