Dr. Varga Pál: Visszapillantás egy konferenciára

Éppen 20 éve alakult a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége. Erre tekintettünk vissza – többek között – az idei nyugat-európai magyar gyülekezeteink évi közgyűlésén és konferenciáján a svájci Männedorfban, szeptember 10-13 között.

A korona-veszély ellenére is összegyűltünk Svájcban, hat országból, mintegy 30-an és hozzánk csatlakoztak szép számban a zürichi és más svájci magyar gyülekezetek tagjai is. E konferencia rendkívüliségét az internetes közvetítés megszervezése jelentette.

A konferencia nyitó napján a 100 éves „Trianoni események” következményeire tekintett vissza dr. Ferencz Árpád előadó, majd a közgyűlés pénteki kezdete előtt meghallgatták a résztvevők a „NyEMPGySz 20 éves” című előadást, Varga Pál – egyik alapító tag – visszaemlékezései, képei
alapján. Az előadásokat megbeszélés követte.

A közgyűlés pénteken és szombaton több szakaszban ülésezett: a tag-gyülekezetek beszámolóin kívül kitekintett általában a nyugat-európai magyar gyülekezetekre – mivel ez a Szövetség a képviselője itteni gyülekezeteinknek a Kárpát-medence magyar egyházai felé – de meghallgatták a résztvevők az anyaországi egyházak üdvözlő levelét és beszámolóikat is a nyugati magyar diaszpórával fenntartott
kapcsolatokról.

A felvétel szept. 12-én készült a kápolnában

Ezután következett a Választmány tagjainak megválasztása a következő 3 évre, ami mindig a közgyűlés feladata.

Az így megválasztott tíztagú Választmány új elnökséget jelölt ki a maga köréből:
Elnök: dr. Karvansky Mónika, bécsi református lelkésznő lett, társelnök: Gémes Pál, stuttgarti evangélikus lelkész; a titkár (maradt): Jaskó Irén, Angliából.

Az elnökség munkáját továbbra is fontos tisztségviselők támogatják. Pénztáros: Orosz Mária ( Hamburg) – helyettese Haáz Katalin (Braunschweig).

Bibelheim Männedorf

Ellenőrök: Egger Éva (Luzern) – helyettese: Máthé Zoltán. Titkár-helyettes: Udvary Katalin (Aachen); Alelnökök: Menkéné Pintér Magdolna (Hannover) és Molnár-Veress Pál (Svédország).
Média-felelős: Deák Péter – helyettese Szántó András (Zürich)

Az újonnan alakított Misszói Bizottság felelőse: dr. Varga Pál (Ulm)

A konferenciák szervezésében segít:dr. Sebestyén Gábor és mások.

Szó volt az évi Presbiteri- és Ifjúsági Konferenciák szervezéséről és további tervezéséről 2021-ben, Holzhausenben.

A jövő évi konferenciáját a NyEMPGySz Visegrádon tartja, így lehetőséget adva a hazai egyházi és állami megbízottakkal való könnyebb találkozásra és a megbeszélések folytatására.

A konferencia zárónapján egy zenés istentiszteletre került sor – két svájci magyar művész fellépésével és dr. Michna Krisztina zürichi magyar lelkésznő és dr.Wagner Szilárd bécsi evangélikus lelkész szolgálatával. Minden szervezőnek és résztvevőnek hálás köszönet!

Istennek legyen hála, Ővé a dicsőség, hogy 2020 szeptember 28-án Ulmban megünnepelhették a gyülekezet fennállásának a 40. évfordulóját. Dr.Varga Pál alapító lelkipásztor megírta és kiadta az egyházközségük bőven illusztrált történetét. Erre a következő lapszámunkban még kitérünk.

A konferencia nyilatkozata megtalálható a Szövetség honlapján. FONTOS ismereteket szerezhetünk dr. Varga Pál előadásának az anyagából, Hollandiára nézve is!)

Az újonnan felállott vezetőséget tisztelettel kérjük, hogy minél előbb gondoskodjon a honlap adatainak a frissítéséről. Elavult! Valaki fogjon már hozzá please, ez is a missziói feladataink közé tartozik!

A zwollei magyar egyházközség kebeléből mint hollandiai főmti, s.s., különben egyéni tagként, dr. Hermán M. János vett részt a konferencián, elkísérte a felesége, Hannie Hermán Mostert. Szeptember 12-én, szombat este Hermán M. János végzett igei szolgálatot. A kiértékelés napján javaslat formájában felmerült, hogy a világjárvány múlásával az elkövetkezendő évek valamelyikén a Szövetség egy hollandiai helyszínen rendezzen európai találkozót.

Jelen cikk első ízben megjelent a Zwollei Harangszó 2020/8-9 számában, mely teljes terjedelmében letölthető innen.