Urbán Ákos: Fohász a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) közgyűlésének a kezdete előtt

Kedves Barátaim!

Közgyűlésünk megnyitása előtt, felkérésre, rövid fohásszal szeretnék hozzájárulni
a mai nap sikeres tanácskozásához.

Mennyei Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban!
Köszönjük Néked, hogy felvirrasztottál a mai napra. Köszönjük, hogy mindannyiunkat megőriztél e
világjárványtól. Köszönjük, hogy most, ha csak virtuálisan is, de láthatjuk egymást.

Kérünk Téged, hogy adjad áldásodat a mi foglalatosságunkra, arra, hogy békességben beszéljük meg
dolgainkat, beleértve a tisztújítási választásokat is.

Köszönjük Néked Mennyei Édes Atyánk, hogy Magyarország kormánya törődik a diaszpóra magyarsággal, és hálát adunk, hogy a kormány felelősséget vállal minden magyarért a nagyvilágban.

Atyánk, a zsoltárossal együtt fohászkodunk Hozzád a 90. Zsoltár szavaival, azért, hogy a Te dicsőséged töltse be a világot, azért, hogy alázat honoljon a hatalmi dicsekedések helyett:
Szolgáidon látassad dolgaidat, / Dicsőségedet ezeknek fiain!
Add értenünk Felséges hatalmadat, / Mi kegyes Urunk, ó Irgalmas Isten!
Minden dolgunkat bírjad, forgassad, / Kezeink munkáit igazgassad!

Uram irgalmazz! Irgalmazz magyar népünknek és minden nemzetnek, minden országnak és az egész teremtett világnak. Ezért könyörgünk együtt, kérve, hogy hívek lehessünk Hozzád mindhalálig! Krisztus Urunk tanítása szerint ezért imádkozunk így önmagunkért és az emberiségért:

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék
meg a Te Neved, Jöjjön el a Te Országod,
legyen meg a Te akaratod
Mint a mennyben, úgy a földön is!
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
És bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.
Mert Tiéd az Ország, a hatalom, és a dicsőség, mindörökké.
Ámen!

Elhangzott online, 2020. november 14-én. Urbán Ákos, a Hollandiai Magyar Szövetség elnöke, a
Zwollei Magyar Protestáns Egyházközség gondnoka. Ez a cikk megjelent a Zwollei Harangszó 2020/12 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.

A NyEOMSzSz honlapját itt találhatják.