Feestelijke begroeting door Irénke en Attila Kelemen

Geliefde vrienden, beste kennissen!

Een paar dagen geleden (op 16 december) heb ik door het regelmatige Bijbellezen (die Losungen) een memento (herinnering) gekregen (door Kol 1, 26-27) dat ondanks de feitelijkheid van de slogan dat „tegenwoordig alles is anders dan anders”, is er wel een ding die niet anders geworden is. In de actuele onzekerheid is er toch een zekere, vaste leuning te vinden. Wat goed is het, dat de mens nog steeds de kans heeft om zich hieraan vast te klampen. Laat ons dus dit doen!

Laten wij ons eraan herinneren, dat in Jezus Christus een eeuwenlang geheim is geopenbaard. Wat toen onthuld is, blijft nog steeds zo glorierijk, dat ik een interne dwang in mij voel jullie hieraan te herinneren. De prachtige boodschap wat ik met jullie mag en wil delen is, dat Christus in (tussen) ons is, en Hij onze hoop is op goddelijke luister. „Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in Zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelf gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd.” (Romeinen 5,2-5) Op de basis van dit „vaste grond van de dingen die men hoopt” (Hebr 11, 1) wens ik jullie en mijzelf een „toch” gezegende en intieme kerstfeest! Voor de toekomst (ook voor 2021) de nodige kracht en volhouding om “de goede strijd te kunnen strijden, de wedloop te kunnen volbrengen, en het geloof te kunnen behouden.” Dit mogen wij nu al van God verwachten wetende dat “ons wacht de krans van de gerechtigheid die de Heer de rechtvaardige Rechter zal geven op de grote dag aan allen die naar Zijn komst uitzien.” (2 Tim 4, 7-8) Wat een prachtige beloofde krans (corona)! Het is de moeite waard om in deze “corona-tijd” hiernaar te verlangen. Het is rust gevend om ernaar uit te zien. Met zo’n perspectief zullen wij in staat zijn om de alle soorten beperkingen (die wij zelfs hebben, of door anderen zijn om ons heen gecreëerd) te erkennen en tegelijk de toch bestaande mogelijkheden te herkennen, en zo ons gezegend te weten om uit te kunnen zien naar 2021 en naar de (terug)komst van onze Heere Jezus Christus. Maranatha! Maran atha! Onze Heer is gekomen. Onze Heer zal komen. Onze Heer, kom!

Met hartelijke groet.  Irénke en Attila Kelemen   —  Kolozsvár

Oorspronkelijk verschenen in nummer 2020/14 van de Zwollei Harangszó, die hier in zijn geheel gedownload kan worden.