Október 11-én a zwollei magyar istentisztelet keretében D.V. presbiteri esküt tesz Tárnok Eszter testvérünk

Megosztjuk az Eszter lapzártakor érkezett bemutatkozóját.

De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. (Mt 6,33)

Lelkészcsaládban születtem 1990. szeptember 26-án, szüleim 8. gyermekeként. Felsőfokú tanulmányaimat Debrecenben végeztem német-holland szakon. Nyelvgyakorlás és munkatapasztalat szerzés céljából 2015-ben jöttem Hollandiába. Az első itt töltött évemben elkezdtem a tanári kiegészítő képzést, s 2016 óta tanítok németet középiskolásoknak. 2018-ban megismerkedtem Stefan Fahner-rel, akivel előző év októberében kötöttünk Isten és az emberek előtt házasságot. Swifterbantban élünk, s mind a ketten Zwolléban dolgozunk. Nagy öröm számomra, hogy rátaláltam a Zwollei Magyar Református Gyülekezetre. Számomra nagyon fontos, hogy a magyar gyökerek mellett a  reformátusságomat is tudjam erősíteni. Nagyon örülök a presbiteri szolgálatra való felkérésnek, és szívesen teszek eleget, Isten dicsőségére szeretnék munkálkodni, tudva és sokszor megtapasztalva, hogy „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál.” (Róma 8,28)

Jelen bemutatkozás első ízben megjelent a Zwollei Harangszó 2020/8-9 számában, mely teljes terjedelmében letölthető innen.