Nico ter Linden: Az a hír járja… II. Márk története és Máté története

Nico ter Linden bibliaértelmező szemlélete végtelenül egyszerű: az olvasónak a keresztyénség lényegével kell találkoznia, lehetőleg úgy, hogy emberközelbe kerüljön a hit titka. Nyilvánvaló, „hogy az emberi lélek imádásra teremtetett, de nem mindegy, hogy ki, mit és hogyan imád , mint ahogyan az sem, és hogy milyen tanulságokat szűr le az átélés nyomán…” Annak idején, 1996-tó kezdve az amszterdami lelkipásztor szerző azzal a kívánsággal írta a műveit, hogy azok bárcsak elérnék a hitoktatók, az igehirdetők és az igehallgatók szívét. A sűrű kiadások száma, a fél milliónyi példány azt tanúsítja, hogy a könyveit szívesen fogadták.

A valójában felnőtteknek szánt bibliai elbeszélések ebben a kötetben javarészt Jézusról szólnak, aki a saját életével és a példabeszédeivel arra tanít, hogy győzzük le magunkban a hatalmaskodásra  kényszerítő hajlamot. Ha sikerül, akkor a gyermeki áhítattal hallgatott történetek nyomán a felebarátunk megbizonyosodhat arról,  hogy életünkben és halálunkban egyaránt békességre lelhetünk. Amit pedig  Nico ter Linden metaforaként kezel vagy a saját látásmódja szerint szimbolikusan értelmez, azt is alázatosan teszi, senkit sem akar meggyőzni az általa megfogalmazott magyarázat elfogadására. A tanulság leszűrését és a döntést a reá jellemző csendességgel mindig reánk bízza. A visszajelzések alapján hálás meglepetéssel állapították meg Hollandiában, hogy a meseszerűen elmondott történetek és csodák arra ösztönözték az olvasókat, hogy nekifogjanak a Biblia olvasásához és tanulmányozásához.

Pár évvel ezelőtt a Juhász István Alapítvány titkára mutatta be a fogházban fordított mű első kötetét  a nékünk oly drága kolozsvári Teológiai Intézet dísztermében, 2017 december 14-én. Akkor, karácsonyi ajándékként került a professzorok és a diákok asztalára.  Az a hír járja  (Ez volt a sorozat első kötetének is a címe, amely  a Tóra elbeszélését tartalmazza.)

Ida Eldering-Jonckers Nieboer lelkipásztor testvérünk beszédéből idézünk: ”A mai időkben az úgynevezett tudományos és racionális gondolkodás dominálja az ember lelki fejlődését. És egyik következménye ez, hogy elvesztődik a vallásos érzés és megértés. A mai ember távol áll az akkori szimbólumoktól és rítusoktól. Egyre bizonytalanabb és idegennek érzi magát, amikor szóba kerül a Biblia vagy a hit. Inkább elkerüli e témát. Ez a könyv ezért újra elmeséli a bibliai történeteket, elbeszélés formájában meg is magyarázza, és ezáltal aktualizálja is azokat.”

A mű fordítója, a mi györgyfalvi Antal Árpád barátunk, műszaki emberként, életének nehéz helyzetében, lelki kihívásnak és vigasztalásnak érezte ezt a munkát. Lelki erőt merített belőle és Isten gondviseléseként tapasztalhatta, hogy ezáltal is szolgál. Ezúton is örömmel gratulálunk az újabb fordításhoz. /Nico ter Linden ( 1936. július 26. -2018. január 28.) összesen három ószövetségi, és két újszövetségi elbeszélő kötetet írt, amelyekhez egy tartalmi összefoglaló is tartozik./

A vele készült interjúk során Nico ter Linden mindenkor kiemelte, hogy bibliai elbeszéléseivel, a bibliai képek értelmezésével, a megújított nyelvezettel, a saját maga alkotta kifejezésekkel az Ige jobb megértését akarta szolgálni. Az volt a fő célja, hogy a hit átadását kimozdítsa az egy  helyben való  topogásból.

Zwolléban 2017 december 24-én mutatta be az első fordítást Ries Nieuwkoop lelkipásztor testvérünk. A magyar istentiszteleten felolvasta Nico ter Linden üdvözletét, aki boldog volt, hogy megérhette a magyar kiadást. A mostani apokaliptikus jeleket hordozó időben Istené a dicsőség, hogy 2020 karácsonyán csillagkövető, a hit útján való járásra buzdító művet adhatunk a gyermekek és a szülők kezébe.

Dr. Hermán M. János nyugalmazott lelkipásztor, a Juhász István Alapítvány elnöke

Zwolle, 2020 december 12-én

Megjelent a Zwollei Harangszó 2020/13. számában, mely teljes terjedelmében letölthető innen.