Testvéri kapcsolatunk néhai Végh József hágai lelkipásztorral és családjával

Kedves Olvasóink!

Immáron harmadszor közlünk írást néhai drs. Végh József lelkipásztor testvérünkről és családjáról. Ouwsterhaulei lelkipásztor koromban ő is buzdított a frízlandi magyar gyülekezet alapítására: 1983-ban feleségével együtt részt vett a beiktatásomon, 1984-ben pedig jelen voltak az első magyar istentiszteleten. Erzsike, a felesége volt az, aki a groningeni magyar szak diákjainak a figyelmét felhívta a szolgálatainkra. Frízlandban 1984 és 1992 között összesen 105, azaz százöt magyar nyelvű istentiszteletet tartottunk. Ezen szolgálatainknak az adatait a meghívók mellett a munkanapló bejegyzései rögzítették.

Hans Végh, akivel egyidőben látogattuk a teológiai előadásokat a Vrije Universiteit kebelében, 1980 és 1981 folyamán vendégszolgálatra is meghívott az akkori gyülekezetébe, ahol helyettes lelkészként szolgált. (A esti istentiszteletet végző “légátusoknak” annakidején huszonöt gulden volt a honorariuma. A doktori disszertációm anyagának a gyűjtéséhez minden cent jól fogott.) Hans Végh mellékelt írásából megtudhatjuk, hogy édesanyjuk, Jakos Erzsébet 1950 őszén beíratkozott az amszterdam Vrije Universiteit teológiai fakultására. (Jakos Erzsébet 1951-ben is beíratkozott a teológiai fakultásra. (Lásd Ladányi Sándor: A hollandiai neo-kálvinizmus („kuyperianizmus”) hatása a magyarországi református egyházban. Magyar diákok az Amszterdami Szabad Egyetemen. Egyetemi jegyzet. A Károli Gáspár Református Egyetem Idegen nyelvű lektorátusa. /Sine loco et anno. Budapest, 1998./ p. 58-60.) Történetesen akkor folytatta ott a tanulmányait drs. Végh József is, 1948-1952 között.

Megragadjuk az alkalmat, hogy helyesbítsük a Zwollei Harangszó 2020/6-7 számának azt a közlését, miszerint 1947 és 1949 között lett volna diákja a Vrije Universiteitnek. Végh József és Jakos Erzsébet esküvőjére 1952. május 3-én került sor, és tudjuk, hogy Kuyper Katalint is meghívták az esküvőjükre. (Lásd Maarten Aalders: Magyar tisztelgés a Kuyper Ábrahám legfiatalabb lánya előtt. Hollandból fordította Hermán M. János. Világhálón megtekintve 2020 október 15-én: https://www.academia.edu/37201725/Magyar_tisztelg%C3%A9s_a_Kuyper_%C3%81brah%C3%A1m_legfiatalabb_l%C3%A1nya_elott_pdf )

Végül megjegyezzük, hogy Hans Végh nagyapja a szerzője annak az alapvető kötetnek, mondhatnánk kézikönyvneknek, amelyet Magyarországon nem lehetett megszerezni, Romániában pedig csak nekem volt példányom a Végh család jóvoltából. Erre a komoly összefoglalóra nem győzzük eléggé felhívni a XX. század holland-magyar egyházi kapcsolatait kutató testvéreink figyelmét: Jakos Lajos, A holland szigorú református egyház gyülekezeti élete és missziói munkája. Budapest, 1942.

Jelen cikk eredetileg megjelent a Zwollei Harangszó 2020/10 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.