Hermán Mostert Johanna Jirina keresztelése

Az augusztus 23-én a zwollei magyar istentisztelet alkalmával nt. drs. Kelemen Attila Csongor végezte az igehírdetés szolgálatát, dr. Hermán M. János nyugalmazott lelkipásztor pedig megkeresztelte családjának a hetedik kisunokáját.

Johanna Jirina a csehországi Brünn (Brno) városában született 2019 október 17-én. Szülei: Hermán Mostert János Zsolt antropológus, édesanyja szül. dr. Alzbieta Filipova művészettörténész. Zenei közreműködéssel szolgált Hermán Mostert Dániel Ottó. Az istentiszteleten résztvevő hívek lélekszáma: 50 felnőtt és 19 gyermek. A liturgia és a kötött szövegek, valamint Szent István történetének a cseh nyelvre való fordításáért dr. Molnár János (Komárom) teológiai professzornak mondunk köszönetet. A keresztelőkanna dr. Berta Balázs és dr. Berta-Érsek Réka ajándéka. A fényképeket az ouwsterhaulei Albertje Alkema-ten Hoeve készítette a felújított zwollei lutheránus templom karzatáról.

Hermán Mostert Dániel Otto a 105. Zsoltár dallamára improvizál. Az erdélyi régi énekeskönyvből pedig a 147. keresztelési éneket intonálja:”Óh örök Isten, ki Atyánk vagy nékünk, Im leborulva, esedezve kérünk. Ez újszülöttnek, földi egész éltét, karjaid védjék.”

Keresztszülők: Gerhard te Velde és neje, Pauline, valamint Janwillem Liebrand és neje Hermán Mostert Rozália Mária.
Az újszülött keresztelési bizonyítványát Truczkai József presbiter adta át, és a másik nagyapa, Filip Rudolf is áldását adta a kisdedre.

Jelen híradás eredetileg első ízben megjelent a Zwollei Harangszó 2020/8-9 számában, ami teljes terjedelmében letölthető innen.